Breaking News
Home » संत कबीर नगर

संत कबीर नगर

विकास खण्ड का नामग्राम पंचायत का नामनामदूरभाषसंख्याफोटो
नाथनगरधायपोखरचन्द्रभूषण
नाथनगरभोगीपुरघरभरन
नाथनगरबन्धूपुरशिवप्रसाद
नाथनगरबेलराईविरेन्द्र कुमार
नाथनगरकोल्हूगाड़ाश्रीमती शारदा
नाथनगररतनपुरप्रेमनरायन
नाथनगरहरपुरश्री कोमल
नाथनगरहरदीज्ञान चन्द्र
नाथनगरगजाधरपुरत्रिभूवन
नाथनगरपरमेश्वरपुरनन्दलाल
नाथनगरमुडि़यारीश्रीमती सुनीता
नाथनगरसिसवनियामुन्ना प्रसाद
नाथनगरसिक्टहांअशीष पाल
नाथनगर शनिचराबाबूश्रीमती शशीकला
नाथनगरनगुआजटाशंकर
नाथनगरअछतीबसन्त
नाथनगरओनबिलाईजगदीश प्रसाद
नाथनगरजयरामपट्टीराममिलन
नाथनगरभगवानपुर पूर्वीसरस्वती
नाथनगरमझौवा एकडंगाकमलावती
नाथनगरसड़हराश्रीराम चन्द्र
नाथनगरगिठनीश्री सत्यप्रकाश
नाथनगरवलहीश्री हनुमउन प्रसाद
नाथनगरनीबाहोरिलश्रीमती फूलां
नाथनगरझिगुरापारउदयभान
नाथनगरभीटीमाफीजगधर
नाथनगरनटवाशिवजतन
नाथनगरडहरौलीश्रीमती सुनीता
नाथनगरतरयापारश्रीमती फूलादेवी
नाथनगरवारीडीहाश्रीमती परमीला
नाथनगरमहादेवाअरशद अली
नाथनगरगालिमपुरश्रीमती पुष्पा देवी
नाथनगरकोदवटअमरजीत
नाथनगरकठुईश्रीमती रम्भा
नाथनगरवेलहराश्रीमती मधुलिका
नाथनगरसाखीशिवेन्द्र कुमार
नाथनगरगोरयाघाटचन्द्रभान
नाथनगररेवटाशिवनाथ
नाथनगरकुरूसुरीश्रीमती लालपरी
नाथनगरचोलखरीचन्द्रिका
नाथनगरखिरियाश्री मदनलाल
नाथनगरकोडराभुआल पट्टीरजवंता
नाथनगरकडसरभवानी शरण
नाथनगरगोनौराहरिकेश
नाथनगरशनिचरापूर्वीश्रीमती गरिमा
नाथनगरमोलनापुरप्रहलाद
नाथनगरपिड़ारी पूर्वीदिनेश
नाथनगरलखनोहरधन्नजय
नाथनगरमुखलिसपुरनित्यानन्द
नाथनगरकड़सराश्रीमती रुक्साना
नाथनगरगायघाटश्रीमती ज्ञानमती
नाथनगरजमीरापरमात्मा
नाथनगरबसहियाश्रीमती शर्मिला
नाथनगरभिटकिनीरामानन्द
नाथनगरतिघरापरसनाथ
नाथनगरसतहराश्रीमती सुशीला
नाथनगरनाथनगरशिव प्रसाद
नाथनगरअलीनगरप्रमिला
नाथनगरजसौवरचित्ररेखा
नाथनगरपरसा उर्फ फिदाईपुरसूरज पाल
नाथनगरकठैचाकेवली
नाथनगरसकरैचाउर्मिला
नाथनगरमहुलीहफिजुल्लाह
नाथनगरछितहीश्रीमती अंजुमआरा
नाथनगरमडहाराजाश्रीमती फरजाना
नाथनगरमानपुरश्रीमती मलिहा
नाथनगरबघाड़ी उर्फ परसादीपुरउमेश चन्द
नाथनगरभगौतीपुरश्री मायाराम
नाथनगरकेवटलीश्रीमती उर्मिला
नाथनगरमुकुन्दपुररामाज्ञा
नाथनगरघोरहटराधेश्याम निषाद
नाथनगरकालीजगदीशपुरजगतारणी
नाथनगरकलेनहरदोरामबली
नाथनगरघवरेपार बढ़याकुसुमलता
नाथनगरलोइयाभारचन्द्रजीत
नाथनगरबरौलीइन्द्र देव द्विवेदी
नाथनगरमहोवराअर्चना पाण्डेय
नाथनगरचवरियाॅपरमीला
नाथनगरसुबखरीजितेन्द्र कुमार
नाथनगरजोगाराजाछोटेलाल
नाथनगरभिनखिनी खुर्दश्रीमती इसरावती
नाथनगरधन्नजवलसुरेन्द्र
नाथनगरखरवनिया खुर्दगिरिजाशंकर
नाथनगरबेल्डुहाश्रीमती साधनापाल
नाथनगरभगवानपुर प0रामदेव
नाथनगरपडरहाविजय कुमार
बघौलीबाघनगर उर्फ बखिराशीतल प्रसाद
बघौलीलेडुआमहुआहसरतुन्निशा
बघौलीहारापट्टीअब्दुला
बघौलीढोढयासावित्री देवी
बघौलीबडहराविजय गिरी
बघौलीसईबुजुर्गअमवारुलहक
बघौलीअमरडोभाएजाज अहमद
बघौलीमेडरापारनिर्मला
बघौलीतरकुलवाकमलेश
बघौलीभगवानपुरविनोद
बघौलीछरांछहरिशंकर
बघौलीमदरहारामशंकर
बघौलीपचेठीजन्नतुनिशा
बघौलीभैंसठसम्मपत
बघौलीसमदारामबहाल
बघौलीसांगठराजेन्द्र यादव
बघौलीभक्ठीराधेश्याम
बघौलीदेवकलीदयाराम
बघौलीहरदीमु0 जाबिर
बघौलीछडनानिर्मला देवी
बघौलीगौरासलाहुद्दीन
बघौलीबुन्दीपारआनन्द शंकर पाठक
बघौलीफेउसीशीला पाण्डेय
बघौलीबिहारेप्रेमशंकर मिश्र
बघौलीकुरियापार बेलहसारीमती भानमती
बघौलीमहलारामदरस
बघौलीसंतोषपुररामजी
बघौलीजसवलभरवलियाफूलचन्द
बघौलीबड़गोसोना देवी
बघौली धनखिरिया तेतरियाइशरावती देवी
बघौलीसिहटीकरश्याम बहादुर
बघौलीहावपुर भड़ारीलालजी
बघौलीकाँटामानसिंहजनका देवी
बघौलीरेक्शाकोलसरस्वती देवी
बघौलीशिवबखरीरमाकान्त
बघौलीबढ़याहरीमती
बघौलीबौरव्यासबृजलाल
बघौलीहटवायोगेन्द्र सिंह
बघौलीकरैलीसुनीता सिंह
बघौलीबघुआबालरुप
बघौलीसमदहाफूलमती
बघौलीशिवापारअजय
बघौलीचैरीनारपती
बघौलीभवानीगाड़ाराजेन्द्र प्रसाद
बघौलीबाहिलपारराममिलन
बघौलीरसहराआदितय कुमार
बघौलीगुलरिहाकुसुम देवी
बघौलीचकमदारूल्लाह उर्फ मलोरनासाधना सिंह
बघौलीऊनखासअनील कुमार
बघौलीचांदीडीहाकरोडी देवी
बघौलीऔरंगाबादतसनुवर अली
बघौलीजामडीहहफीजुन्निशा
बघौलीऔरहीरमजान अली
बघौलीगंगौलीअनारुल्लाह
बघौलीसुरदहियाअब्दुलहई
बघौलीनाऊडांडअकरम
बघौलीमकदूमपुरप्रेमलता
बघौलीसूपासंजय कुमार
बघौलीबन्जरियाइसरतजहां
बघौलीपचपोखरीगौरेलाल
बघौलीपैकवलियारामरुप
बघौलीपुरैनारामअधारे
बघौलीआटाकलामो0 अली
बघौलीबाकरगंजजयश्री
बघौलीपरसाझकरियागिरिजाशंकर
बघौलीबसडीलावाहिदा खातून
बघौलीउड़सराअनिरुद्ध
बघौलीदेवापारशोभावती देवी
बघौलीपडोखरममता देवी
बघौलीअमांवाजमाल अहमद
बघौलीपरदेशवाइमरती देवी
बघौलीजूरीखुर्शीद
बघौलीलेडुआश्रीमती शीला
बघौलीबघौलीश्रीमती रानी
बघौलीबालूशासनश्रीमती अमिता राय
बघौलीजंगलकलाश्रीमती कौशिलया
बघौलीमाधोपुरत्रियुगी नाथ
बघौलीकोल्हुआलकडारामचन्द्र
बघौलीउतरावलअंगिरा राय
बघौलीझीनखालदुर्गावती देवी
सेमरियांवासेमरियांवारामजनक
सेमरियांवाकडजासाविरा
सेमरियांवाचोरहामजहर हुसेन
सेमरियांवाछपियामाफीअ0गनी
सेमरियांवाबढयामाफीअर्जुन प्रसाद
सेमरियांवातिनहरीमाफीमो0 हमीमद्दीन
सेमरियांवाचिउटनातसलीमा खातून
सेमरियांवाप्रसादपुरआसमा खातून
सेमरियांवाहुजुरा सोहाँवविनोद
सेमरियांवापचदेउरासंदीप कुमार
सेमरियांवाबाघनगरमुर्तजा हुसेन
सेमरियांवासेहुडाअफजाल अहमद
सेमरियांवाभाटपारमो0 साहिद
सेमरियांवाबुढ़ान नगरमुस्ताक अहमद
सेमरियांवासिसई माफीराजिया खातून
सेमरियांवानिपनियाशब्बीर अहमद
सेमरियांवावासिनअब्र्दुरहीम
सेमरियांवाभगुंराबहीहुस्तनिशा
सेमरियांवाउसरा शहीदमारुफ
सेमरियांवामहुआरीरामरती
सेमरियांवादेवरिया विजईजीत बहादुर
सेमरियांवाकरहीसजरुनिशा
सेमरियांवाबन्नीबुझारत
सेमरियांवामूडाडीहाखुर्दअतीकुर्रहमान
सेमरियांवाउमिलाअशर्फी
सेमरियांवाकाटढेसरामरक्षा चैधरी
सेमरियांवाखम्हरियानीलम देवी
सेमरियांवाचाईकलाश्रीमती नन्ही
सेमरियांवाथुरण्डाफूला देवी
सेमरियांवारामपुरछपियासुखना देवी
सेमरियांवाकरमाखानभीखू
सेमरियांवापुरैनामुस्ताक अली
सेमरियांवारक्शा कलाफतेह मुहम्मद
सेमरियांवादानोकुइयाअब्दुल वाहिद
सेमरियांवादेवरिया नासिरअबरार अहमद
सेमरियांवानौव्वाडीह प्रथमरामदरस
सेमरियांवारक्शा देवईमुलुहरी देवी
सेमरियांवाकानपाराविमला
सेमरियांवाअगयाअतीकुर्रहमान
सेमरियांवासोनौरागौसीसुमेर
सेमरियांवातिलजाखुर्शीद अहमद
सेमरियांवाविगराऔव्वलएजाज अहमद
सेमरियांवाविगरामीरमुजाहिदा खातून
सेमरियांवाभरवलियाबूधनमुमताज अहमद
सेमरियांवामूडाडीहाबेगमो0 वसील
सेमरियांवाकोहरियांवापरशुराम
सेमरियांवादुधारामो0 मुस्तफा
सेमरियांवाजातेडीहा दुबौलियारियाज अहमद
सेमरियांवापिपरा गोविन्दटीहुल
सेमरियांवामदारपुरइरफाना
सेमरियांवाघुसुराराजू प्रसाद
सेमरियांवादरियाबादअशीष कुमार
सेमरियांवाअहिरौलीइन्द्रावती
सेमरियांवाछगुरियाबगुरियाराजेन्द्र प्रसाद
सेमरियांवाडिघवाअरबुन्निशा
सेमरियांवामुहम्मदगढ़राममिलन
सेमरियांवापरसाशेषविक्रम
सेमरियांवासिसवादाखिलीएनुल्लाह
सेमरियांवाथवईपारसत्यावती सिंह
सेमरियांवापैलीखाससारजन
सेमरियांवाजगदीशपुर उर्फ लहुरादेवासरस्वती
सेमरियांवाकुसमैनीरामनाथ
सेमरियांवाचमरसनहेमन्त कुमार
सेमरियांवागरथवलियाराज कुमारी
सेमरियांवातेनुहारीदोयमनरसिंह
सेमरियांवातेनुहारीसोयमबन्दना
सेमरियांवाबत्सी-बत्साअंजनी
सेमरियांवासुजियाइम्तियाज अहमद
सेमरियांवाढोढ़ईचन्द्रावती
सेमरियांवादशांवाहसनरजा
सेमरियांवादेवरियालालघनश्याम
सेमरियांवापिपराहसनपुरजन्नतुल
सेमरियांवाछातारेहाना
सेमरियांवाकुर्थियादीया देवी
सेमरियांवाचंगेरामंगेराराजाराम
सेमरियांवाबडेलायार मोहम्मद
सेमरियांवाबूधाकलासीता
सेमरियांवाडारीडीहाकमलावती
सेमरियांवाभेलवासीमिश्रीलाल
सेमरियांवासौरहा सिहोरवादूधराम
सेमरियांवाअशरफपुरइन्द्रदेव
सेमरियांवाउचहराकलाफरीदा खातून
सेमरियांवाकेकरहोरजीदुन्निशा
सेमरियांवाछपियाछितौनामो0 हनीफ
सेमरियांवाटेमारहमतसाफिया खातून
सेमरियांवानौव्वाडीह द्वितीयआयशा खातून
सेमरियांवापचदेउरीवहीदुन्निशा
सेमरियांवापचपोखरियानसीरूलन्निशा
सेमरियांवासालेहपुरमो0 अशरफ
सेमरियांवारजापुरसरैयाऊषा पाण्डेय
बेलहर कलाकुसुरूकलाश्री दयाराम
बेलहर कलाकिठिउरीश्री जोखन
बेलहर कलाबरडाडश्रीमती पुष्पा देवी
बेलहर कलामुण्डेरीकल्पूराम
बेलहर कलामंझरियापठानश्रीराम
बेलहर कलारमवापुरश्री हरिश्चन्द्र
बेलहर कलाकुसुरूखुर्दश्रीमती मनीषा
बेलहर कलासौनौरागुमानरायश्री धनुषधारी
बेलहर कलाछितरापारश्रीमती हरिकुमारी
बेलहर कलालंगडावरश्री हरिलाल
बेलहर कलासुम्हाश्री काशी प्रसाद
बेलहर कलागौहनियामाफीश्री दुखरन
बेलहर कलादुलहीपारश्री जयराम
बेलहर कलाकोलकीचमरसनश्री रामवृृक्ष
बेलहर कलादेवलसाश्रीमती इन्दू सिंह
बेलहर कलाजिवधराश्री अरविन्द कुमार
बेलहर कलाबभनीश्री नन्दलाल
बेलहर कलाकूडीमनमनश्रीमती सरवरी बेगम
बेलहर कलाबेलहरकलांश्रीमती हेमवन्ती
बेलहर कलाबेलहरखुर्दश्रीमती संगीता
बेलहर कलाजंगलदशहरश्री रामशब्द
बेलहर कलाकुल्हडियाश्रीमती सीमा
बेलहर कलाबेलवाठकुराईश्री राधोश्याम
बेलहर कलाजंगलबेलहरश्रीमती रीता
बेलहर कलाबूढीबेलहरश्रीमती धानमती
बेलहर कलाभेडौरापिकौराश्री चन्द्रभान
बेलहर कलामठियापारश्री जग्गा
बेलहर कलाछपवाश्री बुधिलाल
बेलहर कलाकुसहराश्रीमती पुष्पावती
बेलहर कलाबरडाडश्रीमती नजीबुन्निशा
बेलहर कलाखटियांवाश्री शमीम
बेलहर कलापरासीगनवरियाश्री रामतोले
बेलहर कलागजौलीश्रीमती लक्ष्मी
बेलहर कलालोहरौलीश्री राम प्रकाश
बेलहर कलापडियाश्री विश्वनाथ
बेलहर कलाअमरडोभाश्रीमती इन्द्रावती
बेलहर कलापजराभीरीश्रीमती रामसतिया
बेलहर कलाभेलाखर्गकलाश्री विजय शंकर
बेलहर कलाभगौसाश्रीमती सुशीला
बेलहर कलादुधाराश्री संतराम
बेलहर कलाभिटियाश्रीमती प्रेमा देवी
बेलहर कलासियाकटाईश्रीमती पतिराजी
बेलहर कलामीरापुरश्री शिवदास
बेलहर कलाबरगदवांकलांश्रीमती जाहिदा खातून
बेलहर कलागुनाखोरश्री अन्सार अहमद
बेलहर कलामेलानखुर्दबुजुर्गश्री रामउजागिर
बेलहर कलापकडीअराजीश्री अब्दुल तैयब
बेलहर कलाकरमाखुर्दश्रीमती राजकुमारी
बेलहर कलाबढ़याश्रीमती सरोज देवी
बेलहर कलालोहरौली ठकुराईश्रीमती असरून्निशा
बेलहर कलाहटवाश्री अब्दुल मन्नान
बेलहर कलापिपराप्रथमश्रीमती गोरी
बेलहर कलाकन्हरापारश्रीमती विद्या देवी
बेलहर कलापवरिहाश्री राधेश्याम
बेलहर कलाबालेपारश्रीमती गुजराती देवी
बेलहर कलागंगौराश्री जगनारायन
बेलहर कलामनैतापुरश्री राम प्रसाद
बेलहर कलाकैथवलियाश्री हरि प्रताप सिंह
बेलहर कलाबेलवासेंगरश्रीमती उर्मिला देवी
पौलीपौलीइरफानुल्लाह
पौलीअतरौलियाकमरुलहुदा
पौलीपरसहरओमप्रकाश
पौलीमहेशपुरराममिलन
पौलीचैराकलारामचन्द्र
पौलीमडपौनापरमीला
पौलीअंजावमालती
पौलीनिहैलामिथिलेश
पौलीपारा हरगोविन्दउमाशंकर सिंह
पौलीछितौनीराधिका
पौलीदुल्हापारसंजय सिंह
पौलीधौरहरारामओजन
पौलीखैरामोहरअली
पौलीशनिचरा बाजारराबिया खातून
पौलीबुजुर्गवारकिरन
पौलीरानीपुरराकेश
पौलीमुठहीकलाहीरा
पौलीमूड़ाडीहारामधारी
पौलीमुठहीखुर्दमालती देवी
पौलीबरगदवारामदरस
पौलीगौरडीहपूनम
पौलीबगहीउषा
पौलीसकूरचकमालती देवी
पौलीडिहवामोहनलाल
पौलीछपरामगर्वीजयराम
पौलीकटहा उर्फ भिटहारमावती देवी
पौलीदूलमपुरमहेन्द्र
पौलीकिशुनपुरनिर्मला
पौलीनरायनपुरचन्द्रभान
पौलीमटौलीविनोद कुमार
पौलीचकियादुर्गावती
पौलीमकदूमपुररामनेवास
पौलीहडियामाफीसिराज अहमद
पौलीगागरगाडराजेन्द्र
पौलीमामा खडलपुरविन्धयाचल
पौलीसोनहनअजीम अहमद
पौलीपरसाजहेन्दर
पौलीपडरियारमाकान्त
पौलीखेवसियाअंगद यादव
पौलीरोसया बाजारअकलीमुनिशा
पौलीकुडवामुमताज अली
पौलीकोहलवाइन्द्रवती देवी
पौलीशिवबखरीआशा
पौलीबछईपुरधिराजी
पौलीनकहाभालचन्द
पौलीचन्दौली माफीनजमा खातून
पौलीतेजपुररामचन्द्र
खलीलाबादमैलानीश्री राजेन्द्र प्रसाद
खलीलाबादआजमपुरश्रीमती पौनारी देवी
खलीलाबादजंगलऊनश्रीमती यशोदरा देवी
खलीलाबादबडगोंश्री अरविन्द
खलीलाबादबनकटियाश्री रामअशीष
खलीलाबादसरहीश्री ईश्वरचन्द
खलीलाबादमोहद्दीपुरश्रीलालचन्द
खलीलाबादसरौलीश्री मती सरिकान्ती
खलीलाबादपटखौलीश्रीमती सुनिता देवी
खलीलाबादमिश्रौलियाश्री सुरेन्द्र
खलीलाबादडीघाश्री ध्यानचन्द
खलीलाबादधौरहराश्री ज्ञानदास
खलीलाबादबेलवनियाश्री बाबुलाल
खलीलाबादमीरगंजश्री तारमोहम्मद
खलीलाबाददलेलगंजश्री रामभवन
खलीलाबादडडवाश्री मु0 तालिब
खलीलाबादसरौली चहारूमश्रीमती निरजा देवी
खलीलाबादभुजैनीश्रीमती राजपती देवी
खलीलाबादधमैचाश्री मती प्रेमलता सिंह
खलीलाबादभाटपारश्री हमीदुल्लाह
खलीलाबादएकमाश्री विनोद कुमार
खलीलाबादउमरी कलाश्रीमती राजकुमारी
खलीलाबादघटरम्हाश्री बाबुराम
खलीलाबादधमरजाश्री घनश्याम
खलीलाबादहाड़ापारश्री कृष्णनाथ
खलीलाबादसिरमोहनीश्री ओमकार
खलीलाबादचकदहीश्री गनेश
खलीलाबादउमरी खुर्दश्री शिवशंकर
खलीलाबादगौसपुरश्री मनमोहन
खलीलाबाददुधराश्री मती सीमा देवी
खलीलाबादसरैयाश्री कन्हैयालाल
खलीलाबादसियरा सांथाश्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह
खलीलाबाददेवरिया गंगाश्री मती सरस्वती देवी
खलीलाबादमंझरिया गंगाश्री मती रमावती देवी
खलीलाबादविषयाहन्नूश्री सुरेश
खलीलाबादकोनीश्री लालचन्द
खलीलाबादसिकरीश्री मती तारावती देवी
खलीलाबादभिउराश्री मती वासमती
खलीलाबादतरैनीश्री भोलाप्रसाद
खलीलाबादमझगांवाश्री श्रवण कुमार
खलीलाबाददेवरीश्रीमती कुमुदनी देवी
खलीलाबादबेलपोखरीश्री रामबुझ
खलीलाबादगोरयाभारश्री मती ज्ञानमती देवी
खलीलाबादकर्रीश्री कौशल कुमार
खलीलाबादविश्वनाथपुरश्री मती फुलमती देवी
खलीलाबादतामाश्रीमती गंगोत्री देवी
खलीलाबादभगताश्री रामपियारे
खलीलाबादमथुरापुरश्रीमती फुलपती देवी
खलीलाबादमैनसिरश्रीमती सावित्री देवी
खलीलाबादमहादेवाश्री बालेन्द्र कुमार चै0
खलीलाबादकोड़राश्री अश्वनीकुमार सिंह
खलीलाबादकुल्हुआश्री सर्वदानन्द
खलीलाबादटुंगपारश्रीमती सुशीला
खलीलाबादपकरडीहाश्री छठिराम चैधरी
खलीलाबादभर्रोहियाश्रीमती विद्यावती देवी
खलीलाबादफरेन्दियाश्रीमती साध्वी देवी
खलीलाबादनाहरडीहश्री रामप्रताप
खलीलाबादगिरधरपुरश्री शकील अहमद
खलीलाबादराउतपारश्रीमती कैलाशी
खलीलाबादकटकाश्री अवधेश सिंह
खलीलाबादशिवापारश्री झिनकु यादव
खलीलाबादभगठानश्री श्यामसुन्दर
खलीलाबादढेलुहाखोरश्री रमेशचन्द
खलीलाबादमहुईश्री सुनील कुमार
खलीलाबादरामपुरश्री गिरजेश भारती
खलीलाबादगणसरपारश्री मती मीना देवी
खलीलाबादगोड़हीश्री अखिलेश चैधरी
खलीलाबादपखुआपारश्री आनन्द पाण्डेय
खलीलाबादनेहिया खुर्द बुजुर्गश्रीमती शान्ती देवी
खलीलाबादबरईपार पैठानश्री कृष्ण कुमार
खलीलाबादभरपुरवाश्री रामअशीष
खलीलाबादसहसराव माफीश्रीमती संध्या देवी
खलीलाबादअशरफाबादश्रीमती रामरती
खलीलाबादबयाराश्री अमरनाथ
खलीलाबादमुहम्मदपुर कठारश्री संजय कुमार
खलीलाबादरसूलाबादश्री अनिल कुमार
खलीलाबादभैंसहियाश्री अजय कुमार
साॅथासाथाआरती देवी
साॅथाकरमाकलाराधेश्याम
साॅथाझुडि़यासाधना
साॅथाधोबहाअब्दुल रहमान
साॅथारमवापुर मिश्रनिर्मला देवी
साॅथाकरनजोतहबीबुर्रहमान
साॅथासांड़ाआफताब
साॅथालोहरसनइफ्तखार अहमद
साॅथालेदवाश्रीपालचैधरी नीलम पटेल
साॅथादेवकलीदेवेन्द्र
साॅथापसाईमसूद अब्दुल
साॅथाअमथरीजगदीश
साॅथाअठलोहियानकछेद
साॅथाभटौरामालती सिंह
साॅथाप्रतापपुरशिवदास
साॅथाजसवलमंगरुराम
साॅथाबौरव्यासअनीता
साॅथासुकरौलीशन्ती
साॅथाबरईपारविजयमती
साॅथाहर्रैयाकमलेश
साॅथाकंवर-कवरीयोगेन्द्र नाथ
साॅथाटोटहाधनुषधारी
साॅथामहदेवा नानकारआदित्य नरायण
साॅथाअमरहाराजमती
साॅथाचवरहीसुनीता
साॅथाराजेडीहाउषा
साॅथासौरहाजैनदा
साॅथापरसा शुक्लजलालुद्दीन
साॅथाइमिलियानिर्मला देवी
साॅथाखजुरीशयदा खातून
साॅथाडबराशन्ती देवी
साॅथामेंहदूपारफरजाना
साॅथासेवाइचपारढुनमुन
साॅथाबरगदवादुलारी
साॅथाजमयातालघुरहू
साॅथाकसयागायत्री
साॅथासेवहाचैबेरामसुभग
साॅथाअतरीनानकारशिवप्रसाद
साॅथामुसहराअरविन्द सिंह
साॅथामोतीपुररामचन्द्र
साॅथापरसियाबेचनराम
साॅथाअगिऔनारामगोपाल
साॅथाबनेथूजहीरुलहक
साॅथामुडि़लाकलावीरेन्द्र कुमार
साॅथानिधुरीमु0 सफात
साॅथाबनौलीराजाराम
साॅथाकोईलभारजुबेर अहमद
साॅथाफुलवरियाराधिका देवी
साॅथामीरापुरऐरुन्निशा
साॅथाहसवापारइन्द्रावती
साॅथागोबड़ौटीराजमती
साॅथागोइठहाहरिशचन्द्र
साॅथारमवापुर सरकारीचन्द्रावती
साॅथानेतारीकलानिसार अबुल
साॅथापसनाराचनरा
साॅथाधर्मसिंहवाचमेली देवी
साॅथाभानपुरमाफीरैबुन्निशा
साॅथापटनाखासपरमात्मा
साॅथाछिबराअजीत कुमार
साॅथाबढ़याअर्चना
साॅथाहकीमराईशकील
साॅथागौरीराईइन्द्रावती
साॅथासिकरीहुकुमदार
मंेहदावलकरमैनीश्रीमती गुडि़या9919771734
मंेहदावलबनकसियाश्री देवेन्द्र कुमार9919930228
मंेहदावलसाड़ेखुर्दश्रीमती सुधा9838011899
मंेहदावलसाड़ेकलाश्री सवित्री9451980628
मंेहदावलजोरवाश्री जगदीश9794103417
मंेहदावलबेलौंहाश्रीमती उर्मिला8423416768
मंेहदावलनौंगोश्रीमती बासमती
मंेहदावलबढ़याश्री दीनबन्धु875620887
मंेहदावलकुसौना कलाश्री रमायन
मंेहदावलजमोहराश्रीमती महदई8756545638
मंेहदावलबरईपुरश्रीमती शोभा देवी9793205420
मंेहदावलसरफराश्रीमती पानमती7891397083
मंेहदावलपिड़ारीकलाश्रीमती दुर्गावती9369184598
मंेहदावलवानडूमरश्री रामबेचन9918003874
मंेहदावलबेलौलीश्री मारकण्डेेय9936759597
मंेहदावलघूरापालीश्री धर्मदेव9792533345
मंेहदावलचिकनियाडीहश्रीमती सुधा9935965240
मंेहदावलडुमरियाबाबूश्रीमती नीलम8953204591
मंेहदावलढ़ोढश्री मोतीलाल7379010850
मंेहदावलनगपुरश्री प्रताप नारायन9838166478
मंेहदावलपचनेउरीश्री श्याम मोहन8009895690
मंेहदावलजब्बारश्री कपिलदेव9935477236
मंेहदावलभौराश्रीमती मिथलावती9450554592
मंेहदावलकौवाठोरश्री प्रहलाद9628142954
मंेहदावलरक्शाश्रीमती शकुन्तला देवी9838083919
मंेहदावलनटवाश्रीमती सुनीता995633397
मंेहदावलददराश्रीमती कलावती9450765117
मंेहदावलजमुअरियाखुद्रश्रीमतती मंजूलता9793353411
मंेहदावलविसौवाश्रीमती दुर्गावती9839354465
मंेहदावलबनकटाश्री मोहर9450554897
मंेहदावलगगनई बाबूश्री राममिलन9918307351
मंेहदावलगगनई रावशेष प्रताप9450553963
मंेहदावलतुलसीपुरश्री गंगाराम9984007267
मंेहदावलधौरापारश्री दशरथ9936156858
मंेहदावलवाराखालश्रीमती कमलावती9494370832
मंेहदावलवेलवनवांश्री बद्रीनाथ9628769364
मंेहदावलभरवलिया पाण्डेयश्रीमती रेशमा देवी9792854247
मंेहदावलसईलंगड़ीश्री विजेन्द्र7607984863
मंेहदावलसीयरश्री तिलकधारी9415773072
मंेहदावलपरसापाण्डेयश्री शिवमूरत9750554601
मंेहदावलसमदाश्रीमती जाहिदा खातून9839539285
मंेहदावलतुनियहवांश्रीमती सर्वदा9838302980
मंेहदावलगुलरिहाश्री अखलाक अहमद9935410277
मंेहदावलभटौलीश्री राम मूरत9839714580
मंेहदावलरानीपुरश्रीमती मालती देवी9839414485
मंेहदावलकौलपुरश्री अमरनाथ9005234495
मंेहदावलभैंसामाफीश्री इशरार अहमद9628858393
मंेहदावलकरहनाविनोद कुमार998685283
मंेहदावलभिटियाकलाश्रीमती राजकुमारी9919579663
मंेहदावलकुड़वाश्रीमती द्रोपती 9956357596
मंेहदावलकांटीश्री राम नवल
मंेहदावलनौदरीश्रीमती सरिता9721972020
मंेहदावलभरवलिया चैबेश्रीमती पवित्रा देवी9839651957
मंेहदावलपरसाचैबेश्रीमती बरसाती9956132153
मंेहदावलअमरडोभाश्री प्रेमचन्द8948617195
मंेहदावलइमलीडीहाश्रीमती कमलावती98388746594
मंेहदावलसमोगरश्री सत्यदेव9935478533
मंेहदावलफरदहाश्रीमती रामवती9918340158
मंेहदावलऔरहीश्री रमेशर9453927134
मंेहदावलनन्दौरश्रीमती नसीमा9839991062
मंेहदावलकम्हरियांश्री तनवीर 9198484252
मंेहदावलभटपुरवाश्री शौकतअली9918766079
मंेहदावलदुर्गजोतश्री एजाज अहमद9559546588
मंेहदावलपटवरियाश्रीमती सुमित्रा9161244348
मंेहदावलमहदेवाश्रीमती सुकुरून्निशा9838229844
मंेहदावलखरवनियाश्री मुस्तफा9918304010
मंेहदावलकुसम्हाश्री शत्रुघन9918323380
हैंसर बाजारहैसरबाजारविमल चन्द
हैंसर बाजारसोनाडीलवकश
हैंसर बाजारसोनडीहाहरीराम
हैंसर बाजारअहरारामकिशुन
हैंसर बाजारमलौलीश्रीराम
हैंसर बाजारमिठना सिठनालालती
हैंसर बाजारबेलौरालक्ष्मीनरायण
हैंसर बाजारकोचरी दिनेश यादव
हैंसर बाजारडुहियाखुर्दसन्तीरा
हैंसर बाजारबरपरवारत्नाकर
हैंसर बाजारकटारमिश्रकमलावती
हैंसर बाजारसिरसीबालेन्द्र
हैंसर बाजारघोरांगजयचन्द
हैंसर बाजारकनैलारतना देवी
हैंसर बाजारगांईबसन्तपुररामचेत
हैंसर बाजारफुलुईउर्मिला
हैंसर बाजारडुहियाकलारामप्रसाद
हैंसर बाजाररामपुरमध्यपरदेसी
हैंसर बाजारभैसाखूटलक्ष्मीणा
हैंसर बाजारटाड़ाशीला
हैंसर बाजारबन्तवाररंजना
हैंसर बाजारपरसहरपूर्वीजय सिंह
हैंसर बाजारतामाछोटेलाल
हैंसर बाजारभरतपुरशन्ती देवी
हैंसर बाजारखाजोश्रीमती गीता
हैंसर बाजारमुन्डेराशुक्ललक्ष्मण
हैंसर बाजारपट्टीबड़गो हिस्सा समोगरइन्दू राय
हैंसर बाजारबड़गोरामअशीष
हैंसर बाजारबेलमापरमात्मा राय
हैंसर बाजारबसवारीगांवकरिया
हैंसर बाजारभरवलपर्वताघरउठावन
हैंसर बाजारभैसहीरणजैय सिह
हैंसर बाजार धनघटापानमती
हैंसर बाजारसुरैनाअमरनाथ
हैंसर बाजारगागरगाड़पूनम
हैंसर बाजारठकुराड़ाडीशन्ती देवी
हैंसर बाजारलहुरेगाँवगीता देवी
हैंसर बाजारबकौलीकलापूनम
हैंसर बाजारकरमाफूलचन्द
हैंसर बाजारनवनखुर्दजाहिदा
हैंसर बाजारकुरमौललक्ष्मी देवी
हैंसर बाजारऔराडाड़भोला पसाद
हैंसर बाजारमौरचम्पा देवी
हैंसर बाजारबहराड़ाडीअमरजीत
हैंसर बाजारमुन्डेरारायसुरेश
हैंसर बाजाररामपुरदक्षिणीप्रेमा देवी
हैंसर बाजारगायघाटमेनका
हैंसर बाजारचपरापूर्वीसजनलाल
हैंसर बाजारमदराज्ञानमती
हैंसर बाजारआगापुर उर्फ गुलरिहाराम सुरेश
हैंसर बाजारउमरियाबाजारपवन कुमार
हैंसर बाजारबालमपुरराजपती
हैंसर बाजारतुरकौलिया नायकसंगीता
हैंसर बाजारकटयादेवानन्द
हैंसर बाजारबण्डाबाजाररामरती देवी
हैंसर बाजारपरसाकलारामअनुज
हैंसर बाजारदुधराकलाअर्चचा
हैंसर बाजारबैकुन्ठपुरसंजय यादव
हैंसर बाजाररूपिनरंजना
हैंसर बाजारगोपीपुरखुशियाली देवी
हैंसर बाजारसेमरड़ाडीरामललित
हैंसर बाजारप्रजापतिपुरसदानन्द
हैंसर बाजाररामपुर उत्तरीराजेश
हैंसर बाजारडेवरीशीला देवी
हैंसर बाजारजगदीशपुरअनीता देवी
हैंसर बाजारसियरखुर्दरामनवल
हैंसर बाजारसेमरीरामताड़क
हैंसर बाजारहकीमपुरराजेन्द्र
हैंसर बाजारजिगिनाप्रदीप कुमार
हैंसर बाजारअसरफपुरलाल चन्द
हैंसर बाजारबकैनियापकडीअलीसुन्निशा
हैंसर बाजारबभनौलीप्रेमचन्द
हैंसर बाजारबाराड़ीहाइन्द्रमणी
हैंसर बाजाररजनौलीराममिलन यादव
हैंसर बाजारकोड़राशहनाज
हैंसर बाजारसन्ठीसूर्यप्रकाश
हैंसर बाजारनटवावरबिन्दु देवी
हैंसर बाजारबैजनाथपुरकिरन देवी
हैंसर बाजारददरवाररिंकू सिंह

Leave a Reply

Your email address will not be published.