Breaking News
Home » बस्ती

बस्ती

विकास खण्ड का नामग्राम पंचायत का नामनामदूरभाषसंख्याफोटो
बस्ती सदरभूवर निरजनपुर मधूसिंह चैहान 9838740900
बस्ती सदरबेलगडी रामनाथ शुक्ल
बस्ती सदरभदेश्वरनाथश्री इन्द्रेश्वर
बस्ती सदरडारीडीहाश्री रामतेज 9889702202
बस्ती सदरकृष्णाभगौतीश्री घनश्याम 9918050321
बस्ती सदरभैसहियाश्री प्रमोद कुमार 9415752000
बस्ती सदरडिलिया सुर्य कुमारी
बस्ती सदरदुधौराश्री हरेन्द्र 9554162955
बस्ती सदरमड़वानगर सावित्री देवी 9721070873
बस्ती सदरखीरीघाटकृष्णपाल सिंह
बस्ती सदरमूड़घाटश्रीमती सरोज
बस्ती सदरडिडौहाश्री रामकरन 9721123551
बस्ती सदरहरदियाबुजुर्ग प्रेम कली 9695132941
बस्ती सदरढोरिका शशिकला 9984614667
बस्ती सदरचमरौहा सियरापारश्रीमती कमलेश 9648769595
बस्ती सदररैपुराजंगलश्रीमती चमेली
बस्ती सदरबनकटा आशा देवी 9721469568
बस्ती सदररूधौली पंकज कुमार
बस्ती सदरजिगिनासोना देवी
बस्ती सदरजामडीहपाण्डेयश्री देवी प्रसाद 9919908669
बस्ती सदरजखनीश्री बाबूलाल 9651307859
बस्ती सदरगिदहीखुर्दश्री बलराम
बस्ती सदरघरसोहियाश्री रामदूलारे
बस्ती सदरसोनबरसाश्री राम प्रकाश 9695393704
बस्ती सदरचननी सियारोवासपूजा देवी 9198583633
बस्ती सदरमहसोंश्री घनश्याम
बस्ती सदरसोनूपार सुनील कुमार पाण्डेय
बस्ती सदरताड़ीजोतसावित्री देवी 9415710607
बस्ती सदरपचीसाहनुमान प्रसाद
बस्ती सदरफरदाश्री शिवशंकर 9450559354
बस्ती सदरसूसीपारसुशीला देवी 9628030391
बस्ती सदरसाहूपार उषा देवी
बस्ती सदरचिलवनियासन्नो सिंह9918008680
बस्ती सदरसुकरौलीश्री रामकेश 8795359522
बस्ती सदरभुवनी सुदामा यादव 9453116536
बस्ती सदरओरईश्रीमती उर्मिला 9838856270
बस्ती सदरजोगियासत्यभामा
बस्ती सदरखदराश्री घनश्याम 9161276826
बस्ती सदरहलुआपारश्री फागू 9839165815
बस्ती सदरपाकरडांड़श्रीमती राजपती
बस्ती सदरबनगंवाश्रीमती संगीता
बस्ती सदरसिकरापठानश्री केशवराम
बस्ती सदरमूड़ाडीहाश्री कुलदीप
बस्ती सदररामपुर अब्दूल वहीद 9415193400
बस्ती सदररेवली राजकुमार 9305528328
बस्ती सदरनगरासुशीला देवी 9454000578
बस्ती सदरहथिरजाश्री श्यामनाथ
बस्ती सदरसिकराहकीमश्री राम सरण 9839336978
बस्ती सदरदेवरियासंध्या सिंह 9454563764
बस्ती सदरसमसपुरश्री संजय सिंह
बस्ती सदरछितहीनरसिंहश्री भागीरथी
बस्ती सदरबरसांव कुसुम
बस्ती सदरमहरीपुरश्री राम गोपाल 9919181303
बस्ती सदरभैांसिंहपुर मंजू देवी 9984586399
बस्ती सदरकुसमौरश्री पण्डोही
बस्ती सदरबक्सरश्री गया प्रसाद 9450558019
बस्ती सदरओठगनपुरउर्मिला
बस्ती सदरबेलाड़ीश्री जग्गू
बस्ती सदररानीपुर शोभा देवी
बस्ती सदरसरायश्री वेदप्रकाश 9648697599
बस्ती सदरदुबखरा मीरा सिंह 9451802410
बस्ती सदरबसहवा निर्मला देवी 9559670951
बस्ती सदरमरवटिया शशिकला
बस्ती सदरचैबाहसंत कुमारी
बस्ती सदरबकैनियाद्वीपश्रीमती किरन
बस्ती सदरटेमाश्री सोमई 9648055805
बस्ती सदरमंझरियाश्री रामनाथ9984144467
बस्ती सदरकटयाश्री राजकुमार 9415712511
बस्ती सदरगोटवाश्रीमती दूलारी 9984913642
बस्ती सदरमरहा राजेश कुमार
बस्ती सदरगनेशपुरअशर्फीलाल शाहू
बस्ती सदरकटराबुजुर्गश्रीमती शकुन्तला
बस्ती सदरगौरा रामललन पाण्डेय
बस्ती सदरपरसाजागीरराजेश कुमार
बस्ती सदररैकवारश्री रामसुरत 9793694268
बस्ती सदरअवस्थीपुरश्री राम संवारे
बस्ती सदरकोइलपुराश्री सियाराम 9919080122
बस्ती सदरश्रीपालपुरनीलम चैधरी 9838959296
बस्ती सदरबन्तला मिथिलेश कुमारी9648108769
बस्ती सदरबानगढ़ हीरेन्द्र प्रसाद 9628810011
बस्ती सदरभरौलीबाबूश्री रामबरन 9628457257
बस्ती सदरबनगंवाश्री बसंत कुमार 9984947980
बस्ती सदरकुसम्हाश्री संजयकुमार 9918817505
बस्ती सदरबेलहराश्री ओमप्रकाश 8948006911
बस्ती सदरचन्दोखा विक्रमवीर सिंह 9616839606
बस्ती सदरमहदेव मंजू देवी 9918354170
साॅउघाटखुटहनाडम्मल चैधरी9828561027
साॅउघाटदौलतपुररामरती9792194676
साॅउघाटगाऊखोरगीता देवी9889523124
साॅउघाटधमौरामेवाती देवी9918714300
साॅउघाटकठिनौलीजगराम9918613731
साॅउघाटमहुड़र राजकपूर9839481630
साॅउघाटदरोैलीशिवकुमारी9838944747
साॅउघाटभादी बुजुर्गरामसुरेमन9565721170
साॅउघाटपुर्सियारीता सिंह9559729011
साॅउघाटजमोहरामोहसिन9721725910
साॅउघाटझरकटियाजेवती वर्मा8127075375
साॅउघाटबटेलाबदामा देवी9936311340
साॅउघाटबायपोखररजनीश कुमार चैबे9919536286
साॅउघाटमलिक पुरवाजर्नादन9161590258
साॅउघाटलोहटीसंजीदा खातून9794180285
साॅउघाटसाॅऊघाटसुनीता देवी
साॅउघाटरसूलपुरप्रभूनाथ 9918638981
साॅउघाटबागडीहहीरालाल9838325107
साॅउघाटकोड़रारामललित9984544051
साॅउघाटब्यौतहराराजमती9936163421
साॅउघाटरानीपुरसमसूजहां9839949522
साॅउघाटसिहारीसूरसती7800709079
साॅउघाटसोनौराबलिराम9838878941
साॅउघाटमझौवा जगतबृजनरायन सिंह9918655116
साॅउघाटमहसिनअनूप सिंह9721032591
साॅउघाटतेलियाडीहश्रीराम9648301787
साॅउघाटरसनीकिसलावती8795348601
साॅउघाटकेशवाराकमलावती9918013823
साॅउघाटतरेतासरोज कुमारी 9919837002
साॅउघाटबनकसहीमो0 इसहाक7379630227
साॅउघाटपरसाहज्जामराजेन्द्र कुमार चैधरी9838269872
साॅउघाटमुजहनारामफेर9936030872
साॅउघाटहटवा शुक्लरामकुमारी9889983825
साॅउघाटओड़वारा विजय कुमार9005563479
साॅउघाटनरियाॅवधिरेन्द्र कुमार9936206709
साॅउघाटकुर्थियारूकसाना9935117377
साॅउघाटपकरी नासिरभानमती9935483144
साॅउघाटबढ़याराजामहेन्द्र कुमार9648729721
साॅउघाटभीटारामसेनमाया देवी9721303620
साॅउघाटसेमरापुष्पावती9984947742
साॅउघाटपकरीजईतपानाथ पाण्डेय9453722146
साॅउघाटदुदराक्षदुर्गावाती9792318503
साॅउघाटपरसासूरतअमर सिंह9838295156
साॅउघाटखम्हरियाराम मिलन9918389068
साॅउघाटछितही प्रहलादबेचनलाल9919598384
साॅउघाटजमदाशाहीअबूहरेरा9838232733
साॅउघाटगन्धरिया फैजउत्तमा देवी9984729843
साॅउघाटपरसालाल शाहीचन्द्रभान9452588662
साॅउघाटपडि़याखासमो0 तयूब9628193747
साॅउघाटपैंड़ा खरहरारामनिरंजन चैधरी9670562076
साॅउघाटबेलभरियाकाशीराम7800682875
साॅउघाटमझौवा मीरमुख्तार अली9839644010
साॅउघाटसरैया मालती देवी9628134828
साॅउघाटअमौलीसमसा खातून9305021123
साॅउघाटकरहीसीमा देवी9452210166
साॅउघाटपिपराचन्द्रपति शकुन्तला देवी
साॅउघाटमरवटियाराधिका देवी9450559996
साॅउघाटबरवाउर्मिला देवी9935312927
साॅउघाटलखनौरामुनक्का देवी9621572706
साॅउघाटलोहरौलीअनारकली9451071609
साॅउघाटसबदेइयाकलारामभुआल9889683871
साॅउघाटहडि़याधन्नूलाल
साॅउघाटकड़रखासअब्दुल हकीम
साॅउघाटखझौलारामबृक्ष9670094482
साॅउघाटबिल्लौरइसरावती9670936573
साॅउघाटसोनहटी बुजुर्गचन्द्रावती देवी9936999364
साॅउघाटपरसा जाफरराजू9936226822
साॅउघाटकनैलीइन्द्रावती देवी9453583829
साॅउघाटअण्डारामभवन8853848465
साॅउघाटऊॅचगाॅवहीरालाल9559983412
साॅउघाटकुसम्हाबंसत कुमार9838612755
साॅउघाटछपिया मंझरियाबाबूलाल9936919759
साॅउघाटबेहरारामपत9198137550
साॅउघाटमूड़ाडीहामंजू9936587935
बहादुरपुरअगईभगाड़अदालत9838286833
बहादुरपुरकोठवाभरतपुरराजेन्द्र कुमार9918506834
बहादुरपुरचन्दोसुनैना सिह8005070335
बहादुरपुरनरायनपुरसरोज कुमार9415526197
बहादुरपुरनेउरीगाड़कुसरौतशारदा देवी9792591315
बहादुरपुरपिपराखासबलराम9918150775
बहादुरपुरप्रतापपुरकुशला देवी9935666528
बहादुरपुरभेलवलनगेन्द्र सिंह9919795574
बहादुरपुरअगौनारोशन लाल9918502411
बहादुरपुरकरमी बुजुर्गहकीमुददीन9670694292
बहादुरपुरकोंड़रविष्णू दीन9839504623
बहादुरपुरपकड़ी छब्बरअर्चना चैधरी9839078493
बहादुरपुरदौलत चकसन्तराम चैधरी8726315735
बहादुरपुरकुसौरीअतीक अहमद9919741409
बहादुरपुरभेडि़हासतीश सिंह9838563545
बहादुरपुरसैफाबादविन्दू देवी9792694873
बहादुरपुरअठदमाडषा देवी9792047222
बहादुरपुरकेवचाकैलाशी देवी9532870912
बहादुरपुरकैथोलियादिनेश चन्द्र9919633562
बहादुरपुरखड़ौआ जाटशान्ती देवी9161034680
बहादुरपुरपोखरनीप्रेम नाथ9838139046
बहादुरपुरखड़ौआ खुर्ददुर्गावती देवी9838400751
बहादुरपुरभोयर चैबेतुलसी राम9721200065
बहादुरपुरहथियानीलम9451471509
बहादुरपुरउमरियाविजय श्याम पाण्डेय9451147163
बहादुरपुरकनैलाखाससुनीता देवी9918343380
बहादुरपुरनौलीअनीता देवी9838502952
बहादुरपुरपड़रीरूकसाना9415490169
बहादुरपुरपूरापिरईराजपती देवी9918958290
बहादुरपुररामपुरमाया9792591385
बहादुरपुरसेमराचींगनपरशुराम
बहादुरपुरकचूरेविजय9792758281
बहादुरपुरकन्हौलीपवन कुमार9919391065
बहादुरपुरगोविन्दापुरजमाल अहमद9616643083
बहादुरपुरजलालपुरगीता8009241513
बहादुरपुरबहादुरपुरसुबास चन्द्र9721592016
बहादुरपुरमटेरासंचित9838208626
बहादुरपुरसिसवारी रघुबीर सिंहराम अजोर9450559677
बहादुरपुरअकारीसिमतला9984583879
बहादुरपुरधौरहरामीरा सिंह9838778887
बहादुरपुरपाल्हासुभावती9415187744
बहादुरपुरबगियापारदेवेन्द्र बहादुर सिंह9721864713
बहादुरपुरसपहाराघव राम9161180280
बहादुरपुरसिल्लोराजपती9554257813
बहादुरपुरकम्हरियाअसफाक अहमद9919652245
बहादुरपुरकुसौराऊषा देवी9648413416
बहादुरपुरबेइलीसविता सिंह9450572892
बहादुरपुरभौवापारकुशलावती9918010839
बहादुरपुरखलीलपट्टीरबीन्द्र प्रसाद9452016312
बहादुरपुरमुस्तफाबादभूपेन्द्र कुमार9161694116
बहादुरपुरलौवाड़ासालिक राम9793355035
बहादुरपुरसर्रैया बुजुर्गमीना9838307853
बहादुरपुरडारीडीहानवरात्मा प्रसाद9838676882
बहादुरपुरकलवारी एहतमालीहरीराम कन्नौजिया9161096026
बहादुरपुरकलवारी मुस्तहकमअशिया9838433929
बहादुरपुरगोविन्दापुरमहेन्द्र कुमार9984730410
बहादुरपुरफूलपुरराम बचन यादव9565228353
बहादुरपुरबेनीपुरराम उजागिर9839910228
बहादुरपुरमाझाखुर्दराज कुमार गौतम9918348929
बहादुरपुरभोयर दुखरन9889318748
बहादुरपुरकुढ़ापट्टी दरियाॅववंशीधर9670314181
बहादुरपुरकुढ़ापट्टी पृथीजय प्रकाश9792474414
बहादुरपुरदेवापारकिसन लता9919464110
बहादुरपुरनगरखासराम गरीब
बहादुरपुरबभिनियाॅवबुजुर्गसुभावती देवी9721608560
बहादुरपुरविरउपुरफूलमती9919038892
बहादुरपुरफुलवरिया बरगाहरामपति8052317463
बहादुरपुरमाड़नसुनीता9918014457
बहादुरपुरहरनखागुडिया9450415655
बहादुरपुरडेवाडीहामीना9839669446
बहादुरपुरनिरंजनपुरमीना सिंह9839040435
बहादुरपुररखौनाऊषा देवी9695585546
बहादुरपुरसिसवारी बदन सिंहजमुना प्रसाद9919634025
बहादुरपुररोझियामालती देवी9721486239
कुदरहाकुदरहाइन्द्रकुमार9839584452
कुदरहाबगहीश्रीमती संगीता7897148845
कुदरहाशिवपुरअनारकली9005016408
कुदरहापरमेश्वरपुरअचरजादेवी9415182825
कुदरहाजिभियांव रजनीश कुमार दूबे9839773955
कुदरहाबैसियाकलाॅ फूलचन्द्र यादव9621575744
कुदरहापरेवाश्री रामप्रकाश9984586265
कुदरहाटे्र्रंगरिहाराजाश्री श्यामलाल9670600214
कुदरहालालगंजश्री रामदौर9794176410
कुदरहामंझरियाश्रीमती राजमती9918145503
कुदरहाबारीघाटश्री कमलेश9955703399
कुदरहाचैबाह गेना देवी9452327391
कुदरहाबरतनियासरस्वती9918288515
कुदरहासिसईपंडितकौशिल्या देवी9794048445
कुदरहाअमईपारश्री रविकान्त9839909497
कुदरहाकोपश्रीमती8009693510
कुदरहातेनुआ देवेन्द्र बहादुर पाल9918801901
कुदरहाकड़जा अजमतपुर हजारी प्रसाद9792117401
कुदरहापसड़ा तारा देवी9919136008
कुदरहाकबराखासश्री महादेव9919866456
कुदरहाठोकवाश्री शम्भू कुमार
कुदरहाढढ़ौरा अनीता देवी9559378535
कुदरहाकचनीकमरदानी9454777908
कुदरहाबानपुरश्री चेतराम9559513866
कुदरहाराजपुर बैरिहवाश्री नन्दलाल5542655031
कुदरहातुरकौलियाउषा देवी9838456560
कुदरहापाॅउश्री विजयशंकर 9984783602
कुदरहाभंगुरा शेषपति पाण्डेय9828495554
कुदरहाचकदहाश्री आज्ञाराम9721503277
कुदरहामिश्रौलियाश्री रामअवध
कुदरहाकोरमा शोभावती9450627338
कुदरहादोफड़ाश्रीमती सुशीला9838400714
कुदरहाजगन्नाथपुर लालजी यादव9956123457
कुदरहाअमरौनाश्री राम चरन9794074839
कुदरहाभक्तूपुरगिरिजा देपी8009207758
कुदरहाहथियाॅवकलाश्री रामअवतार8052382146
कुदरहाकड़सरीमिश्रश्री रामकिशोर9838727715
कुदरहाअकेला कुबेरपुरश्री सूर्यमुखी9721690083
कुदरहागोनारश्रीमती रीता9532346638
कुदरहामसुरिहाश्री रामराज9838735123
कुदरहामेहनौनाकरमशीला9452577066
कुदरहागौरा रोहारीश्री लालबहादुर9721071657
कुदरहागायघाट सुमन देवी9721480540
कुदरहाछरदहीश्री रमेशचन्द्र9984586512
कुदरहागाना रीता देवी9919778365
कुदरहाथन्हवा मुडि़यारीश्री सुवाष9919090833
कुदरहाबगहीउर्फ बेनीपुरश्री समुन्दर9838135952
कुदरहाजनवल सुषमा चैधरी7894147563
कुदरहामहुआपार कलाश्री कोमल78971475563
कुदरहाबैड़ारी मु0 तारा देवी9984621648
कुदरहाभेड़वाश्री राम आशीष9919243110
कुदरहाडेल्हवाकमलावती9838745085
कुदरहासिकन्दरपुरश्री बलिराम9919312650
कुदरहाबैड़ारी एहतमालीश्रीमती सुशीला9839517513
कुदरहापियारेपुरश्री रामप्रसाद9161074668
कुदरहाचिलवनियाश्री सरयूप्रसाद9554647547
कुदरहाउमरियाश्री राजेन्द्र9919231606
कुदरहागसैसीपुर कलावती9565117832
कुदरहाचरकैलाश्री रामनरायन9839162376
कुदरहागंगापुरश्री सत्यनरायन9839756904
कुदरहामाझाकलामीरायादव9919369601
कुदरहासुअरहाश्री रामप्रसाद9559241402
कुदरहामुरादपुरश्री सनतराम9670168009
कुदरहाचकिया आरती देवी9838029311
कुदरहाडिहुकपुरा उर्फ शुकुलपुराश्री रामनवल9455316511
कुदरहापरसाॅवश्री रामसूरत
कुदरहारसूलपुरअजय कुमार पाल9651477517
कुदरहापिपरपाती मु0मिशलावती9198963839
कुदरहाछिवराश्री साधूसरन9984940712
कुदरहासेल्हराश्री बदरी9792196420
बनकटीमुण्डेरवा लोहदरप्रेमचन्द्र गुप्ता9889153910
बनकटीजगदीशपुरविश्वनाथ9936135983
बनकटीकिठउरीमहेन्द्र चैधरी9198963548
बनकटीउमरी अहराराम शंकर निराला7860421616
बनकटीकोहड़वारामरती9936257171
बनकटीधौरहरा गोचनाजामवन्त पाण्डेय8953533505
बनकटीरामपुर रेवटीमधुबाला9651275135
बनकटीबोदवलगिरजा देवी9452579199
बनकटीकुम्हिया मिश्रौलियागिरीश पाण्डेय9565628759
बनकटीबरडाड़राम स्वारथ9793906128
बनकटीपकड़ी चन्दाकृष्णचन्द्र9935953204
बनकटीखजुर्ही उऊ बासंगावसंजू देवी9936789866
बनकटीकबरारमाकान्त9670852655
बनकटीतुरकौलिया बरगाहदेवेन्द्र कुमार बरगाह9565889565
बनकटीभैंसा पाण्डेयराम सागर9450376367
बनकटीभौंरापूनम9335497222
बनकटीपिकौराशुक्लभागीरथी7607744967
बनकटीबेलसुइहीअरविन्द पाण्डेय9889605541
बनकटीमेहड़ागायत्री9415710918
बनकटीमनिकौराखुर्दसत्तार अली9935066728
बनकटीबेहिलजवाहरलाल8127188679
बनकटीसिन्दुरियाकमलावती9559391373
बनकटीखड़ौवा उर्फ छविलहाज्ञानमती9670269656
बनकटीकैथवलियानीलम सिंह5542284169
बनकटी शोभनपारसावित्री देवी9559721501
बनकटीभिटहाप्रमोद कुमार9454002358
बनकटी धौरूखोर शान्ती देवी9451430487
बनकटीथरौलीसीमा उपाध्याय9651078171
बनकटीडड़वालगुनीउदयभान9415173547
बनकटीमोहनाखोरमेवाती 9450783765
बनकटीदतुुुआखोर उुर्फ बेदूखोरघनश्याम8009223423
बनकटीपडि़यापारचन्द्रशेखर9451796632
बनकटीकुरियारजगदीश चैधरी9794638533
बनकटीसिकरा बरगाहअवधेश कुमार चैधरी9415122296
बनकटीडड़वाकांचीकामेश्वर चैधरी9794449314
बनकटीखड़ौहाविजय बहादुर9554635940
बनकटीपगारखाससुभावती देवी9005193334
बनकटीबरोहियाकलाइद्रीश9451795978
बनकटीबाघापारमैनावती देवी8127871074
बनकटीबखरियाराजकुमार9984223500
बनकटीआमकोइलजोखन
बनकटीनेवारीबसन्ती7897127297
बनकटीकैथौराविमला देवी9721471382
बनकटीसजनाखोरसुशीला9936099780
बनकटीबैजीपुरउर्मिला देवी9450571640
बनकटीरौतापार शशिकला7800233586
बनकटीघुघुसाअलका रानी9918330927
बनकटीखरवनियासच्चिदानन्द9838741082
बनकटीसजहराधर्मा देवी9839664760
बनकटीखरकाअली हुसैन9451173166
बनकटीमकदूमपुरजियानी देवी9984235718
बनकटीखैराटीरमा देवी9919292095
बनकटीखोरियासाधना 9918007371
बनकटीखमोखरमीरा देवी9984235448
बनकटीदेईसाड़राजबली9919175711
बनकटीहर्रैयासरीकुन9919796641
बनकटीहेनौतामंगल मिश्र9415193225
बनकटीबसौढ़ीनीतू9919171502
बनकटीमथौलीसंजय पाल9838728003
बनकटीभरवलियाबृजेश9628878717
बनकटीबरहुआंकमलावती देवी9565586960
बनकटीथाल्हापारअभिराजी8004604868
बनकटीगंगौरीजयश्री9651876155
बनकटीदेवमीराजेन्द्र चैधरी9838334875
बनकटीकराहपिठियासुनीता9918032901
बनकटीसिकरा खुर्दसोनमती9792433553
बनकटीगोबिन्दपुरपन्नेलाल9648763914
बनकटीईटहरपार्वती9838205178
बनकटीचेनुआमेहरईरामपती9918819956
बनकटीबाघापारनईम अहमद9792287583
बनकटीडेल्हापारसुभागी देवी9794304865
बनकटीगुलरिहासिरमादयाराम9919826473
बनकटीपरासीअभिमन्यु9670209723
बनकटीहल्लौरनगरारामचन्द्र गुप्ता9794107030
बनकटीपड़रीसरिता देवी554566877
बनकटीअहिरौलीखुर्शीद9935117024
बनकटीएकमाबैजनाथ9984890780
बनकटीलगुनहींमोहरा देवी8004753958
बनकटीनगरा बौडिहारध्रुवचन्द्र9839993687
बनकटीजयविजयसत्तार9235716494
बनकटीअरइलदीगर पट्टीकृष्णबिहारी9936455164
बनकटीससनाखन्तावंशीराम यादव9198857790
गौरसावडीहकिसमता9838975386
गौरहलुआगीता9919232120
गौरगोनहारामसजीवन9678336977
गौरबढनीरामलौट9839339073
गौरबलुआ चैबेरामलौट9721830982
गौरअइला कलारामकेस9838296622
गौरबेलवरिया जंगलचन्द्रावती9792565521
गौरमाझामानपुरगुलाब देवी9984612400
गौरकछियामस्तराम9628037428
गौरबुढ़ौआरूबी यादव9838006905
गौरछितहाकुमारी मीरा9792822611
गौरविशुनपुर शान्ती 9838673249
गौरडेंगरहारमदेई9721414462
गौरकिशुनपुरहरि प्रसाद9918033819
गौररानीपुरसुभाषिनी सिंह9292428335
गौरबेलवा राजाकिरन देवी9452210403
गौरबभनगाॅवा कलाराधेश्याम यादव9565544098
गौरपड़रीमाया7379216880
गौरबभनगवाॅ खुर्दगायत्री सिंह9721392686
गौरतरैनीउमा देवी9792450750
गौरघनघटाइन्द्रावती देवी9721153483
गौरबूढ़ापारजैबुननिशा 9452327528
गौरकुर्दारफीऊद्दीन8953764755
गौररेवटा खड़ग बहादुर शाहीकमलेश दूबे9450561464
गौरबेलवरियाबंसतलाल9792071994
गौरकवलसियालक्ष्मण प्रसाद9792323994
गौरमझौवा दूधनाथरामअजोर8853141868
गौरकेसरईफूलावती7398879100
गौरचकचईरामप्रीत9125219936
गौरकुचरूपुरमहेश कुमार चैहान9795395652
गौरविशुनपुरानीलम9616189378
गौरहर्दीअहमद हुसैन9670246695
गौरदुबौलाराधा9935995483
गौरमुडि़लवाराम बहादुर 9721345349
गौरइटहियासुशील कुमार9721878821
गौरमझौवा चैबेगजराज यादव 9918121420
गौरतेनुई चेत सिंहमोना देवी9451669479
गौरभरवलियाबेनी माधव8948433696
गौररघुनाथपुरजुग्गीलाल 9598079173
गौरसुकरौलीरूपा देवी9450451659
गौरखुटहनाप्रमिला सिंह9451099851
गौरडमरूआ जंगलसुरेश कुमार9455316509
गौरबाघकाड़ररामचन्दर8874800475
गौरसिकटाराजमणि9452577788
गौरमिरवापुरकाशीराम9936311290
गौरपतिलाउमा शंकर9919424781
गौरबघोैड़ाराजेश कुमार9532067890
गौरएकटेकवाहदयराम
गौरबड़ोखरपूनम पाल9984222752
गौरमुड़सराविद्यावती श्रीवास्तव9621419500
गौरचनईपुरदयानाथ9919319946
गौरबेलघाटइकबाल अहमद9670217810
गौरबेलसड़ शैलेष कुमार9838430991
गौरमुसहा ब्रहपेड़ा शीला देवी9792401662
गौरकलिगड़ागुलाब सिंह9918910214
गौरबैदोलियाअजायबरवि प्रकाश 9794176455
गौरअसनहरातीना कुमारी97213759888
गौरपेड़रियागुलाम हुसैन9919701573
गौरमझौवाचैधरीवसीम अहमद9648215802
गौरबावरपारारामदयाल पाल9838736210
गौरकरनपुरतव्वाज अहमद9565331800
गौरकरमासरीभुन निशा9453571379
गौरऐनपुरहकी कुल्लाह
गौरपैकोलिया (मु0) शब्बीर अहमद9598740981
गौरगोभियापियारी
गौरपेड़ारअंसार अहमद9415387686
गौरतेनुआभरतवली9792310559
गौरपरसागनापुष्पावती9839327642
गौरपकड़ी जप्तीजयन्त्री प्रसाद9292903705
गौरभौखरी (सेखुई)संचित8052242529
गौरकुनगाई बुजुर्गमीरा9919216343
गौरपैकोलियाविजयशंकर9415402215
गौरसेमरा गीता देवी9919933601
गौरबरगदवा( महुआ)आशा 9918897291
गौरकठौतिया सावडीहज्ञानमती सिंह9838024714
गौरपैकोलिया पालीआशा देवी9838670116
गौरसरनागीजय हरगोबिन्द सिंह9415710987
गौरबेनीपुरकल्पना सिंह9838900655
गौरचाॅदा बुजुर्गकिरन सिंह9838756454
गौरअगया बुजुर्गकनिकराम9919578430
गौरआमा भुइलापारसावित्री देवी9818830540
गौरमहुआडाबरअभय सिंह9838400025
गौरबढ़यानिरमोही9838301033
गौरचेतरापरमानन्द9936041324
गौरसन्थुआतैहसुननिशा9451909131
गौररामापुररामयज्ञ8948898096
गौरइटबहरामंजू9839509012
गौरपरासडीहपरमेश्वर9569960754
गौरसरदहा शुक्लरामशंकर9919144784
गौरगौरउषा देवी9984512865
गौरडुहवाबंशराज यादव9415668087
कप्तानगंजरताससावित्री देवी9935118752
कप्तानगंजमदनपुरारामयज्ञ9936979885
कप्तानगंजबैहारश्रीमती देवी9621980604
कप्तानगंजरखियासंतोष कुमार9935118410
कप्तानगंजबनहाविजयशंकर9670859230
कप्तानगंजककुआराउतदुर्गावती9792081897
कप्तानगंजराजाजोत कलारामचन्दर9451738553
कप्तानगंजनकटी देइ्र बुजुर्ग धनपत सिंह9984150011
कप्तानगंजतेलियाडीहसुमन99355964241
कप्तानगंजमरवटिया तिवारीवीरेन्द्र प्रताप9621226978
कप्तानगंजधर्म सिंह पुर उर्फ महराजगंजरामसुन्दर9919718003
कप्तानगंजबिहराकेशवराम9235728696
कप्तानगंजमहादेवरीयशोदा देवी9450195860
कप्तानगंजपेंदारामजनक9162731288
कप्तानगंजभरूशोभावती9918910722
कप्तानगंजककुआ उर्फ ओझागंजजाहिरा खातून9235740708
कप्तानगंजपरिवारपुरटीडी9415122167
कप्तानगंजपिनेसरकृष्णवती9918420737
कप्तानगंजदुधौराविन्दुमती9415674216
कप्तानगंजकरचोलियाचन्द्रावती9554197979
कप्तानगंजगड़हा गौतमरामस्वरुप सिंह9936325573
कप्तानगंजमांझासाहबदीन9554291463
कप्तानगंजपिलखाॅवसूर्यनरायन तिवारी9628695924
कप्तानगंजपटखौलीराजाआरती देवी9956614672
कप्तानगंजमंझरियाराज कुमार8874239580
कप्तानगंजरानीपुरबंशराज9670041303
कप्तानगंजनयका पारराजमन सिंह9838242440
कप्तानगंजगुवांवमनोरमा9198139136
कप्तानगंजनरायनपुरमुरलीधर9838744386
कप्तानगंजबसन्तपुरशिव पूजन चैधरी9648039871
कप्तानगंजबड़ोसरमाता प्रसाद9838210370
कप्तानगंजसड़वलियासुनीता देवी9794283968
कप्तानगंजबेसौराशीला देवी9839527680
कप्तानगंजखदरासुभावती9935118752
कप्तानगंजनरहरपुरउदयभान चैधरी9454524727
कप्तानगंजसरैया मिश्रसारदा देवी9721826299
कप्तानगंजरामगढ़ उर्फ कठार जंगलरविचन्द9598181807
कप्तानगंजगोपियापारजगलाल9335753974
कप्तानगंजखजुरिया मिश्रनीलम9648842453
कप्तानगंजदुबौली मिश्रकाशीदेवी9415193993
कप्तानगंजमहुआमिश्रबृजभूषण9919850004
कप्तानगंजतिलकपुरअम्बिका9554746522
कप्तानगंजबढ़नीबाबूराम9918853471
कप्तानगंजबट्टुपुरमुरली9554284166
कप्तानगंजलहिलवारापारसनाथ9935453417
कप्तानगंजरमवापुर कलापूनम मिश्रा9918065829
कप्तानगंजपोखराशिवबालक9919117131
कप्तानगंजमेढ़ौवापरशुराम तिवारी9415867137
कप्तानगंजकौड़ी कोल ख्ुार्दप्रमिला वर्मा9453252462
कप्तानगंजपगारराम उग्रह चैधरी9919482146
कप्तानगंजखौ पोखरकमला देवी9919122620
कप्तानगंजकुढवामाधुरी देवी9721858915
कप्तानगंजबरहटाइन्द्रावती9236752780
कप्तानगंजखरकादेवरीअनीता7800349494
कप्तानगंजखेमराजपुरराममनोरथ9935906373
कप्तानगंजपठखौली बाबूरामदेव
कप्तानगंजफरेन्दासेगरकबूतरा देवी9455703296
कप्तानगंजबघौड़ासुबाषचन्द्र9839712144
कप्तानगंजबेलसड़कृष्णावती देवी9919564569
कप्तानगंजरतासीरामअनन्त9935573453
कप्तानगंजलखनपुर महुआकृपलानी9984595401
दुबौलियासाॅड़पुरकनकलता सिंह9450563855
दुबौलियाभकरही हरीराम मौर्या9453116671
दुबौलियासूदीपुर भगवत प्रसाद सिंह9721208500
दुबौलियाअशोेकपुरश्रीमती अमरावती9839930527
दुबौलियाबरदिया लोहारसेवाती9721189998
दुबौलियाबरदिया कुॅवरप्रेमलता9839019792
दुबौलियापिठिया लश्करी ऊषा9918531951
दुबौलियारानीपुर लादलखराजी9565521576
दुबौलियारामनगरबबिता पाण्डेय9415465030
दुबौलियाहेंगापुर लीला9918614531
दुबौलियाचकोहीश्रीमती सरोज देवी9918481581
दुबौलियाबंजरियासूवीराजबहादुर सिंह9918735411
दुबौलियासेमरा कान्ती पाण्डेय9838910080
दुबौलियाजोगहटाभारती सिंह9919323238
दुबौलियादुबौलियाश्री खिस्सू9565713900
दुबौलियाखुशहालगंजजीतबहादुर9628763010
दुबौलियाबैरागलतराबुन्निशा9838303799
दुबौलियारैयलश्री रामपाल9792564824
दुबौलियाएकडेंगवाआरती देवी8052819702
दुबौलिया शुकुलपुरा़ बजरंग प्रसाद8009084417
दुबौलियासिरसियाआशा देवी9554423519
दुबौलियामझियारश्री गामा9919359662
दुबौलियाहरिवशपुरबुजुर्गसुभावती देवी9936737132
दुबौलियागुलौरी बुजुर्गश्री रामकिशुन9565673418
दुबौलियाचिलमापरसनश्रीमती संगीता9792756558
दुबौलियाभरूकहवा श्यामदुलारी9838576218
दुबौलियापकड़ी चैहानश्री भगवानदीन9721365330
दुबौलियाफेरसहनगुजराती देवी9628782975
दुबौलियाछपिया कैलाशा देवी9628200327
दुबौलियासिकटिहियवा जैसराज9839669239
दुबौलियागोविन्दपारारमेश9918343467
दुबौलियाबेमहरीलालमनी9919932370
दुबौलियाभिउरारामबहादुर9670092119
दुबौलियाअराजी डूही धर्मूपुर मुस्तहकमराम सागरे9839069587
दुबौलियाअराजी डूही धर्मूपुर एहतमाली शोभाराम9919776985
दुबौलियाकिशुनपुरश्रीमती प्रभावती
दुबौलियादेवारागंगवरार शीला देवी9839150718
दुबौलियाधर्मूपुर दिलीप कुमार7379621638
दुबौलियाउॅजी मुस्तहकम पंखीलाल9918476604
दुबौलियासर्रैया बक्शी बलराम चैधरी9839840101
दुबौलियामहुआडाॅड़ भदेसर9721588693
दुबौलियातिघराराम गुलाम9839193116
दुबौलियाकेवाड़ी मुस्तहकमदुर्गावती7800566265
दुबौलियापायकपुर नीलम9838721222
दुबौलियासेमरा मुस्तहमराजाराम7379700802
दुबौलियाडिंगरापुर मुस्तहकम विनोद9919818327
दुबौलियासरवनपुर पाण्डे ओमप्रकाश9919239595
दुबौलियादेईडीहा बुजुर्ग त्रिभुवन
दुबौलियालक्ष्मनपुर रामकरन9839481164
दुबौलियासर्रैया अतिवल हरि बहादुर ंिसंह9839513120
दुबौलियारमवापुर राजामाया देवी9919192758
दुबौलियापूरे ओरीराय बलिराम9919848701
दुबौलियानादेकुॅआ आज्ञाराम9839067895
दुबौलियाबरसाॅवसोना देवी9648771796
दुबौलियामरौटी पाण्डे श्यामशंकर9450418596
विक्रमजोतअकला तुलसीराम9838325694
विक्रमजोतगुण्डा कुॅवर बुधई9721921573
विक्रमजोतबटौली शांति9984951459
विक्रमजोतमाझाकिताअव्वल सुखराम9651304175
विक्रमजोतमाॅझिलगाॅवसुनीता9839839637
विक्रमजोतकूॅवागाॅव तिलकराम9450867520
विक्रमजोतदेवखाल माया देवी9918185356
विक्रमजोतधौरहरा चैहान गिरेन्द्र कुमार9628294932
विक्रमजोतधिरौली बाबू प्रभावती देवी8978045370
विक्रमजोतरूपगढ़ रामकिशोर9918724246
विक्रमजोतजैतापुर अजय कुमार9838461406
विक्रमजोतबभरौलीराजलक्ष्मी9792737127
विक्रमजोतकेनौना सुदामा देवी9839581227
विक्रमजोतनगरा बदली सुनीता9984545231
विक्रमजोतदेवकली रानी मुन्नूराम9984141115
विक्रमजोतलजघटासरोज9721250238
विक्रमजोतचपिलाॅवविद्यावती9918141014
विक्रमजोतकलानीकला इन्दे्रश9792741678
विक्रमजोतनटौआअशोक कुमार9415059097
विक्रमजोत शेरवाडीह हिफर्जुरहमान9839912624
विक्रमजोतडहड़ामिश्रश्रीमती8052590548
विक्रमजोतमेढाएॅ राजकरन9919608485
विक्रमजोतकरमियाॅ रामधनी9792400742
विक्रमजोतसुकरौली पाण्डेय अनीता उर्फ किरन9651082010
विक्रमजोतरानीगाॅवभागीरथी8052604326
विक्रमजोतअकवाराविजय प्रताप9918552959
विक्रमजोतऔरंगाबाद रामबहाल9838124115
विक्रमजोतमेढईया शुक्ल कुसुम9415665626
विक्रमजोतहरेवा शुक्लराम भजन8948097621
विक्रमजोतबस्थनवाॅपुष्पा देवी9838884263
विक्रमजोतनियामतपुर हीरालाल9559443523
विक्रमजोततालागाॅव राजकुमारी9794519575
विक्रमजोतदुभरा निर्वहनगजेन्द्र प्रसाद9451861873
विक्रमजोतपावड़कन्हैया लाल9936820753
विक्रमजोतइमिलियाअनीता9839987311
विक्रमजोतमल्हनीलाली9793629637
विक्रमजोतकेशवपुर बाबूलाल9838885045
विक्रमजोतखतमसरायअनुसूइया9839765002
विक्रमजोतरिक्खीपुरअफजल9936818416
विक्रमजोतविक्रमजोत रामहृदय9839028799
विक्रमजोतफूलडीहजगत नरायन9839472516
विक्रमजोतकवलपुर तारा देवी9935154394
विक्रमजोतबछईपुरबुधई9838559363
विक्रमजोतगौरियानैन ईश्वरदीन9935220766
विक्रमजोतछतौना सीताराम9415674037
विक्रमजोतसीतारामपुर सुदेशर9721387680
विक्रमजोतमलौली गोसाईनसीबदार9936312323
विक्रमजोत शंकरपुर कमला देवी9889375815
विक्रमजोतमलौली दूबे अनीता9935743430
विक्रमजोतचन्द्रपलिया संजय9984882050
विक्रमजोतधिरौली पाण्डेसंजय कुमार9651896474
विक्रमजोतखेमराजपुर शारदा देवी9935579055
विक्रमजोतअतरौराझामसुनीता9839122291
विक्रमजोतसौरी लक्ष्मी नरायन9450575997
विक्रमजोतपिपरी संग्राम राजवन्त9621520361
विक्रमजोतअमोढ़ाकृष्ण कुमार9889422004
विक्रमजोतखानकला हनुमान9450555530
विक्रमजोतखेसुआ सन्तराम9793437442
विक्रमजोतपचवस राम सिंह9935723579
विक्रमजोतपूरेहेमराजलाल बहादुर9838610098
विक्रमजोतबभनगाॅवाअनारा देवी7398468575
विक्रमजोतबीरपुर खरहराकृष्ण कुमार9935223959
विक्रमजोतसेवरालाला चन्द्रप्रकाश9838550460
विक्रमजोतसोनवरसागायत्री देवी9532505011
विक्रमजोतसिकटहा पाण्डेय कमलेश9936440981
विक्रमजोततुर्सी चन्द्रावती देवी9537934270
विक्रमजोतदेवखर सुमि़त्रा देवी9838531010
विक्रमजोतमड़ना माझा मैनावती9839640392
विक्रमजोतपूरे दीवान विन्दू देवी9984255686
हर्रैयामहादेेवासंजू 9792943024
हर्रैयामुइलीमन्जू 9838785541
हर्रैयाऔरातोंदारीता 9918426377
हर्रैयापिकौरारामपाल 9721827434
हर्रैयापिपराकाजीविन्देश्वरी 7379423802
हर्रैयारतनपुरगिरजा देवी 9721736053
हर्रैयादौलतपुरप्रेमशंकर 9838301511
हर्रैयामरवटिया भवनसंध्या 7800240328
हर्रैयाबड़ेरिया कुॅवरमालती 9838475780
हर्रैयानरायनपुर मिश्रसावित्री 9838603871
हर्रैयामहुआपाररामसिंगारे 9565217923
हर्रैयाचोरखरीविद्यावती 9838772812
हर्रैयासर्रैया तिवारीमीरादेवी 9838518539
हर्रैयाइमिलियाधीशनीलम 9721389039
हर्रैयामजगवाॅअमरनाथ 9838281043
हर्रैयादिवाकरपुरअखिलेश कुमार 9919367965
हर्रैयापुरैनाखासमो0ईशा 9838663055
हर्रैया बेलभरिया रामगुलामझुरई 9628109686
हर्रैयाभानपुरविद्यासागर 8948486574
हर्रैयाभीटीमिश्रबाबूलाल 9792246155
हर्रैयारानीपुरअमरजीत मौर्य 9935234093
हर्रैयागाजीपुरजयन्त्रीलाल 9838645026
हर्रैयाकुर्थियारवीन्द्र सिंह 9918214400
हर्रैयामनिकरपुरमैमुल 9838400881
हर्रैयासहसराॅवमंगरु 7800860533
हर्रैयाहुॅड़रा कॅुॅवरसुरेन्द्र कुमार सिंह 8052609394
हर्रैयावाॅसगाॅव शम्भूशरण 9918014671
हर्रैयाभैरोपुर शैलेन्द्र सिंह 9839708981
हर्रैयारतनुपुर रायदशरथा देवी 8874597340
हर्रैयाबरहपुरअनीता 9838518540
हर्रैयाअमारीअर्जुन सिंह 9839359050
हर्रैयाइन्दौली शकुन्तला 9839467248
हर्रैयापखेरीजितेन्द्र कुमार 9793757349
हर्रैयापडेरी मिश्रउर्मिला9984590582
हर्रैयापूरेबेचूबरखू 8948320775
हर्रैयारामगढखासदधीच कुमार 9452680261
हर्रैयाबरगदवामाफीपूनम देवी 9839467187
हर्रैयाबसदेवाकुवरगया प्रसाद 9839316709
हर्रैयाकौवाडाडरामशंकर 9670193004
हर्रैयाचैकडीसरयू प्रसाद 9935482806
हर्रैयाडुहवामिश्रमुन्नीलाल 9918531818
हर्रैयाबडहरकलारमेश 9838298425
हर्रैयाभदासी श्यामपती 9670903237
हर्रैयासंग्रामपुरबिनोद कुमार 9554817145
हर्रैयाकोहलतिवारीचन्द्रमणि 8795591250
हर्रैयातरनामेहरुनिशा 9838647073
हर्रैयानदायेंरामरुप 9918658750
हर्रैयानरायनपुरहेेमन्त कुमारी 9452172411
हर्रैयाबेलाडेशुक्लरामलौट 8004223863
हर्रैयानिदुरीखम्हौआरामरती 9628831947
हर्रैयाभिरवाश्रीमती 9919426011
हर्रैयारेवरादासरामरती 9554910663
हर्रैयाउभाईसागर 9918081244
हर्रैयाखम्हरिया सुजातरामकिशुन 9839557608
हर्रैयागोभियाअर्चना सिंह 9984009946
हर्रैयाजगदीशपुरबिनोद कुमार सिंह 9919479008
हर्रैयाजोगापुरद्रोपती 9792271394
हर्रैयाभदावलकलातशीमुननिशा 9415174066
हर्रैयाखम्हरिया गंगारामजयहिन्द 9984052082
हर्रैयातेनुआरामपूरन 9721766520
हर्रैयापरसौडाझिनकानी 8795063475
हर्रैयारमयाऊषा देवी 9415122455
हर्रैयाभरगवारामजनक 9839660326
हर्रैयामझौवाबाबूरामकलप 9919690931
हर्रैयालबदहावेदमती 9838656653
हर्रैयात्रिलोकपुर तिवारीभवानी प्रसाद 9565492657
हर्रैयाकोदईनीलम 9838249792
हर्रैयाभैसाचैबेझिनकना 9838030586
हर्रैयाखैरीओझाष्देवी सहाय 9919908696
हर्रैयाछपिया बुजुर्गरामू 9721341720
हर्रैयानरायनपुर तिवारीरामआशीष 9918620352
हर्रैया शम्भूपुरसुशीला 9721356026
हर्रैयाकेशवपुररीता 9838873209
हर्रैयाकरमडाडेभोलानाथ 9721349180
हर्रैयासकरदहावंशराज 9648337821
हर्रैयामहेवाकुंवरअनीता 9450868165
हर्रैयाथान्हाखासमुनीशचन्द्र 9838471600
हर्रैयाकिशुनपुर शान्ती 9450576353
हर्रैयामहुधाटबद्रीविशाल सिंह 8874281634
परसरामपुरमहेवासरहदीजगदीश9911660901
परसरामपुरजीतीपुर पंकज सिंह9838664154
परसरामपुरलोहरौली प्रेम कुमार9839947203
परसरामपुरमहाखरपुरश्रीमती मोहरा9648315451
परसरामपुरबेदीपुरमीना9918625901
परसरामपुरबस्थनवांओम प्रकाश9792564978
परसरामपुरमिश्रौलियाधाीश चन्द्रबली9721431505
परसरामपुरमिश्रौलियादुर्वासारामकृष्ण9935664844
परसरामपुरबिछनैयापाण्डेयसीतापती9839581257
परसरामपुरनाथपुरपाण्डेय अजय कुमार9839640654
परसरामपुरकड़सरा राघवेन्द्र प्रताप998481750
परसरामपुरसोनहटी सुदामा9839264242
परसरामपुरबिछियामिश्र बुधू
परसरामपुरइटईखजुरी सुशील कुमार9984783037
परसरामपुरघूरनपुरप्रेमनाथ9838750577
परसरामपुररघवापुर रामस्वारथ9919690081
परसरामपुरसलेमपुरपाण्डेय मुनिराम9554411039
परसरामपुरगोपीनाथपुरकर्ताराम9984289080
परसरामपुरभिटिनियाश्रवण कुमार त्रिपाठी9792391400
परसरामपुरअमौली भानमती9884510845
परसरामपुरबसेवारायमाला देवी8004243961
परसरामपुरगन्नीपुरश्री लाल बहादुर9919380714
परसरामपुरडुहवापाण्डेयनीलम9838998220
परसरामपुररोहदाजयराजी9838178376
परसरामपुरभैंसहा सुरेन्द्र सिह9838377160
परसरामपुरढेबरहियाराउत शीलम9721979169
परसरामपुरनरायनपुरशिवांकर9838873829
परसरामपुरनागपुरटिकैत रमजान अली9839959427
परसरामपुरगौरापाण्डेय विन्ध्याचल पटवा9918232297
परसरामपुरपरसपुरअशोक कुमार8948331788
परसरामपुरजगन्नाथपुरविन्दु देवी9918490742
परसरामपुरपरसरामपुरराजाराम तिवारी9792450508
परसरामपुरअहिरौली पाला9838383110
परसरामपुरइटवा अलीरजा9838164645
परसरामपुरबबुऔनारेखा सिंह9919452022
परसरामपुरधरमपुर सियाराम9838018191
परसरामपुरकरमीपट्टी मालती9919850801
परसरामपुररघुनाथपुर गिरजेश सिंह983968481
परसरामपुरढेलहूपुर माधुरी देवी9721439308
परसरामपुरधुरदा अमिरता9919379340
परसरामपुरबनगंवाखासरामफेर9695803480
परसरामपुरहरिगांव सुरेन्द्र प्रताप9670834742
परसरामपुरकिशुनपुर गीता देवी9839894405
परसरामपुरखेमराजपुरगीता देवी9839529714
परसरामपुरबेलभरिया सीता9919457218
परसरामपुरअरजानीपुर पूनम9918270477
परसरामपुरनेउरीरामबक्शसुनीता9161034206
परसरामपुरबरहपुरपाण्डेयराजदेई9450874220
परसरामपुरपड़रीबाबू रवीन्द्र9839119495
परसरामपुरखड़वाकुंवर नीलम9415163984
परसरामपुरनागपुरकुंवर संदीपा9838178316
परसरामपुरसुकरौलीकुंवरघनश्याम सैन9918552945
परसरामपुरजटवलिया गोकरन9721865682
परसरामपुरनन्दनगर सत्यनरायन9935224409
परसरामपुरअचरौल राज नरायन9919715579
परसरामपुरपिकौराभाट सुगना देवी9839953963
परसरामपुरनेवादा राम प्रकाश9670967649
परसरामपुरमदनापुरराजेश कुमार9838204745
परसरामपुरकुसमौरडीहसत्यदेव कुमार9451856202
परसरामपुरसिकन्दरपुरनिशार अहमद9473899760
परसरामपुरहैदराबाद सिराज अहमद9415717547
परसरामपुरजोगापुरप्रेमपती9936319411
परसरामपुरछेरियापारापूजा देवी9628502726
परसरामपुरचैरीमालती9621227517
परसरामपुररिघौराजगदम्बा9454309643
परसरामपुरधेनुगंवाखुर्दमालती देवी
परसरामपुरदुफेड़ीआशा देवी9670244847
परसरामपुरकरिगहना चन्द्रावती देवी9621297200
परसरामपुररानीपुर रामधन9918748863
परसरामपुरकोहरायें सविता देवी9838882411
परसरामपुरमजगंवाममता देवी9839582459
परसरामपुररायपुर शिवसहाय9918355537
परसरामपुरनेदुूला कंचनलता9984026457
परसरामपुरउज्जैनी जग प्रसाद
परसरामपुरजगदीशपुर कमलेन्द्र पाण्डेय9721009718
परसरामपुरतिरूखा मुसताक अहमद9935489048
परसरामपुरसिरसहवा बुधना9918993720
परसरामपुररग्धूपुर बाबूराम9918585409
परसरामपुरमजगंवामाफीमनीराम9628949287
परसरामपुररजवापुरगुलरिया देवी9721198729
परसरामपुरटेढ़ाघाट मंतरा98977896989
परसरामपुरखम्हरियागौरीशंकर9919778232
सल्टौवा गोपालपुरसल्टौवा गोपालपुरधु्रवराज9839856080
सल्टौवा गोपालपुरजोगिया जुड़ी कुइयाॅप्रेमनाथ9161641950
सल्टौवा गोपालपुरकोइलसारामलखन9919480638
सल्टौवा गोपालपुरसिहबराकमालुददीन9721264855
सल्टौवा गोपालपुररूद्रपुरकमलेश कुमार9919828772
सल्टौवा गोपालपुरपरसाखालसावित्री देवी9453181860
सल्टौवा गोपालपुरकनेथू बुजुर्गआसरे9628950165
सल्टौवा गोपालपुररैगीविनमती8874673085
सल्टौवा गोपालपुरजिनवारमेश9919916230
सल्टौवा गोपालपुरबेलहसारामसूरत9450868064
सल्टौवा गोपालपुरपोखर भिटवाविजयलक्ष्मी9415618474
सल्टौवा गोपालपुरआमा नरायनपुर शशिकला9838894972
सल्टौवा गोपालपुरलक्षमनपुरमहेश चैधरी9918198992
सल्टौवा गोपालपुरबहरामपुरसदिया उर्फ सतिया
सल्टौवा गोपालपुरभादीखुर्दविमलावती9839572294
सल्टौवा गोपालपुरपिपराजप्तीआशा सिंह
सल्टौवा गोपालपुरबाॅसापारराममिलन8874590326
सल्टौवा गोपालपुरकोढि़यापुरश्रीमतीराधादेवी9918613858
सल्टौवा गोपालपुरसंसारपुरराममहेश
सल्टौवा गोपालपुरजगतापुरअरविन्दकुमार9450573821
सल्टौवा गोपालपुरनेवादाश्यामजी9335966656
सल्टौवा गोपालपुरबहेरियाफूलमती9454000311
सल्टौवा गोपालपुरहरदियाविजयनरायन शुक्ल9415714802
सल्टौवा गोपालपुरपिपरहियारघुवीर8048027052
सल्टौवा गोपालपुरमुरादपुररामकुश9838749744
सल्टौवा गोपालपुरसूरतगढ़सुधीर कुमार9554452738
सल्टौवा गोपालपुरगौहनियारामसूरत9918128914
सल्टौवा गोपालपुरमझौवा खुर्दकुसुम9838026361
सल्टौवा गोपालपुरपकरीभीखीरामरुप7379026535
सल्टौवा गोपालपुरहसनापुरकुसुम9919816071
सल्टौवा गोपालपुरगोरखरसंगीता9919158952
सल्टौवा गोपालपुरपचमोहनीरामचन्द्र9918396831
सल्टौवा गोपालपुरएगडेंगवागुडिया देवी9935948719
सल्टौवा गोपालपुरजांतारामउग्रह9919819989
सल्टौवा गोपालपुरलपसीज्ञानमती9648542821
सल्टौवा गोपालपुरकोठिलीपार्वती9984120638
सल्टौवा गोपालपुरपड़रीआशादेवी9838863241
सल्टौवा गोपालपुरपुरैनाअनीता9721564615
सल्टौवा गोपालपुरमझौवा खजुरीरामधनी
सल्टौवा गोपालपुरसुभईवीरेन्द्र कुमार9839571776
सल्टौवा गोपालपुरमुस्तफाबादसुनदरी9838300883
सल्टौवा गोपालपुरसिसवारीउर्मिला9919015987
सल्टौवा गोपालपुरबसडिलियाअश्फाक अहमद8052315662
सल्टौवा गोपालपुरदसियाराजकुमार9670592654
सल्टौवा गोपालपुरछनवतियाहरिशचन्द्र9559725780
सल्टौवा गोपालपुरसिसवा बरूवारमनीराम9919904390
सल्टौवा गोपालपुरहरिहरपुररूआव अली9919237080
सल्टौवा गोपालपुरसेहमोरामदास9984729144
सल्टौवा गोपालपुरमुगरहाउषा देवी9721899552
सल्टौवा गोपालपुरबसडीलाप्रेमलता9648549310
सल्टौवा गोपालपुरपरसादमयानिरहू9919220144
सल्टौवा गोपालपुरविशुनपुरकृष्णकुमार9919118851
सल्टौवा गोपालपुरहटवाअनिल कुमार9838455635
सल्टौवा गोपालपुरमंघवापुरकु.पूजाराव9838747449
सल्टौवा गोपालपुरपड़रिया चेत सिंहअतीकुर्रहमान9792590094
सल्टौवा गोपालपुरमुनियांवकेशवराम9161763709
सल्टौवा गोपालपुरउमरा खासरामदयाल918615017
सल्टौवा गोपालपुरकेऊवा जप्तीगीता देवी9839466546
सल्टौवा गोपालपुरकोठिलाकिरन9554631434
सल्टौवा गोपालपुरकरमहियासुनीता देवी9565536294
सल्टौवा गोपालपुरपरसा लंगड़ाकनकराम9918269870
सल्टौवा गोपालपुर शाहपुरगोरेलाल9984803579
सल्टौवा गोपालपुररामपुर मुड़रीगिरजाशंकर9918135986
सल्टौवा गोपालपुरआहरहीरा9984427203
सल्टौवा गोपालपुरभगवानपुरविद्यावती9450576131ए
सल्टौवा गोपालपुरबनरही जंगलकमलादेवी9839728848
सल्टौवा गोपालपुरभिरिया ऋतुराजनन्दन805228408
सल्टौवा गोपालपुरपिटाऊटनीलम देवी
सल्टौवा गोपालपुरऔड़ जंगलकान्ती कुमार9918386836
सल्टौवा गोपालपुरबस्थनवावीना9792754520
सल्टौवा गोपालपुरअमरौली सुमालीविजय प्रकाश9670527249
सल्टौवा गोपालपुरबन्जरियाअवतारी9452213651
सल्टौवा गोपालपुरसेखुईमतीराम96282255849
सल्टौवा गोपालपुरआमासुमन सिेंह9838013307
सल्टौवा गोपालपुरघुरहूपुरमेा0 हुसेन8948439598
सल्टौवा गोपालपुरसाड़ी कल्पअंजनीपाण्डेय9792451655
सल्टौवा गोपालपुरशिवपुरजवाहिर9919582248
सल्टौवा गोपालपुरबेलवाड़ाड़महेशचन्द्र9721392690
सल्टौवा गोपालपुरबेतौहारमेशचन्द्र9918910284
सल्टौवा गोपालपुरटिनिच शुक्लपियारी9721859639
सल्टौवा गोपालपुरचेतरागुडिया देवी9919937171
सल्टौवा गोपालपुरअजगौवा जंगललक्ष्मीनरायन यादव9838622814
रूधौलीरूधौली कलाशिवकुमार
रूधौलीथरौैलीदिलीप कुमार9918507344
रूधौलीबहादुरपुरअमरदीप सिंह9918103475
रूधौलीभरौलीश्रीमती शीतला9919262832
रूधौलीगिधारकलावती देवी9984627943
रूधौलीअरदाअजीत कुमार9454539197
रूधौलीधन्सा शान्ती देवी9838568717
रूधौलीमुडि़यारश्री धर्मेन्द्र सिंह9792034051
रूधौलीबखरियासइद अहमद 9918088635
रूधौलीपैड़ाश्री राज नरायन 8948844299
रूधौलीतिगोडि़याकमरूनिशा 9919444873
रूधौलीमैनीश्री मो0 हनीफ9628642134
रूधौलीअन्देउराश्री राधेश्याम 9554640633
रूधौलीपुरैनाजगदीश प्रसाद 9919181541
रूधौलीबरगदवाकलावती देवी9559752328
रूधौलीखम्भा मुख्तार अहमद 9838789399
रूधौलीकोहराश्री दिलीप कुमार 9554478020
रूधौलीमिश्रोलिया भइयाश्री रामलौट
रूधौलीहनुमानगंजश्रीमती आरती 9792474970
रूधौलीअठदेउराअतरूनिशा 9984427048
रूधौलीतिघरामंजु देवी 8874485311
रूधौलीदेउराश्री मेही लाल
रूधौलीपकरीसोयम कमलावती 9956667405
रूधौलीबाघाडीहाश्री राम सहाय 9628946105
रूधौलीभुसुड़ी उर्फ रायनगरश्रीमती द्रोपती 9919262828
रूधौलीमझौवाकला -प्रथमश्रीमती राजपती 9984728796
रूधौलीहरैया मिश्रश्री बच्चूलाल 9792809774
रूधौलीमल्हवारश्री कालेखां 9839642084
रूधौलीमुडाडीहा उर्फ भोपालपुरश्री अवधेश कुमार 9005720259
रूधौलीकरमाकला इन्द्रावती
रूधौलीटिकरीश्री कपिल देव
रूधौलीपडरीआशा देवी
रूधौलीबनकटियाफुूलमती देवी 7379160671
रूधौलीसुरवारकलाश्रीमती मीरा 9839402904
रूधौलीसरवारखुर्दश्री रामजीत 9628195687
रूधौलीसेहुडाकलाश्री लक्ष्य राम 9838568481
रूधौलीभितेहराश्री केश राम 9721265296
रूधौलीगनवरिया खुर्दश्री दया शंकर
रूधौलीमुृगरहाश्री कुमुद सिंह 9919285949
रूधौलीगनवरिया कलाश्री रामदेव 9792376392
रूधौलीपचारीकलाश्रीमती गीता 9919535633
रूधौलीछतरियाश्री रामजीत 9918549075
रूधौलीपिपरपातीखुर्दश्री रामसजन 9838696145
रूधौलीमहुआरश्रीमती माधूरी 9451814814
रूधौलीविजलपुरमालती देवी 9984989454
रूधौलीडड़वातिवारीश्रीमती संगीता 9839209009
रूधौलीडड़वापाण्डेय इशलावती 9919136038
रूधौलीनकहाविन्द्रावती 9792367814
रूधौलीपिपराखुर्द इशरा देवी
रूधौलीकेरौनाकेशरा देवी 7800486330
रूधौलीछपियाश्री रमेशचद्र 9670732535
रूधौलीरायठ कबिता त्रिपाठी9919371010
रूधौलीकुड़हीश्री जीत बहादूर 9838637885
रूधौलीकेशवपुरश्रीमती निरपती 9452213384
रूधौलीगोठवा मनोज कुमार सिंह 9721365329
रूधौलीबभनीमिश्र वीरेन्द्र कुमार चैधरी 9838825265
रूधौलीकथकपुरवाश्री बुद्धू
रूधौलीरानीपुर कलावती
रूधौलीबांसखोरकला दिनेश सिंह 9919176193
रूधौलीहसनीकन्हई
रूधौलीसिसवारीखुर्दकिसमती देवी 8948307379
रूधौलीहटवाबाजार एंजाज अहमद
रूधौलीपरसाजप्तीनिशास अहमद 9838319282
रूधौलीआमवारी राधेश्याम 9628135725
रूधौलीडुमरीपंकज सिंह 9455316600
रूधौलीमझौआकला-2माया राम चैधरी 9918066278
रूधौलीभिटियाकलाअब्दूल जब्बार 9839965001
रूधौलीनगहराश्री रामकेवल9984575488
रूधौलीरौनाकलाश्री ध्रूपचन्द्र 7800841094
रूधौलीरौनहिया रफिक अहमद 9838905805
रूधौलीधरमपुरवा दिलीप कुमार गौड़ 9918277251
राम नगरअमारेडीहाउमाशंकर9628305476
राम नगरकटरियानानकारइन्द्रजीत9984038685
राम नगरकोंहडामहरून निशा8052259539
राम नगरतुषायलबादशाह हुसैन9322660041
राम नगरपिपरहियापंकज9453585101
राम नगरबैदौली उर्फ दुबौलीभखनी9670404435
राम नगरसकतपुरसतीश चन्द्र7800132109
राम नगरअसनहरागंगासागर9838694455
राम नगरकरैलीराजीव कुमार9838991292
राम नगरबनगवातरीकुन्निशा9554618272
राम नगरबसडिलियाकृष्णावती8127087867
राम नगरबनबधियाजगराम9919097918
राम नगररामनगरकेदारनाथ9918817271
राम नगरबाराकोनीप्रमिला8795468003
राम नगरबेईलीमो0 शमीम9838606613
राम नगरनरखोरियाकलावती9838262216
राम नगरखोरियाउर्मिला देवी9919203732
राम नगरनौवागांवगीता देवी9838697289
राम नगरचिरईगुजुर्गरामसेवक9161747521
राम नगरमझारीरीतू देवी9919575774
राम नगरमझौवारामप्रसादराधेश्याम9919833853
राम नगरसगराखासनीता9721657105
राम नगरअहिरौलासुभावती9628193536
राम नगरपरसोहियारामचन्दर9918043963
राम नगरखम्हरिया पूरबअवधेश कुमार9792942913
राम नगरगन्धरिया बुजुर्गअजीजुल्लाह9618219703
राम नगरचैसारमाया देवी9919176043
राम नगरपटवरियामुहम्मद सफी9838363404
राम नगरआदमपुररियातुल्लाह9838611238
राम नगरछितिरगांवाविश्वनाथ9838730733
राम नगरखम्हरियासावित्री देवी9918399304
राम नगरचन्दोखागनेश गिरि9450354540
राम नगरपकडीकिताबुल्लाह9670464186
राम नगरभोलापुरइसराइल9838846473
राम नगरपिरैला नरहरियासुगना9918638896
राम नगर शंकरपुरमो0 फारूक9919833825
राम नगरकरायनकोदई9919049458
राम नगरखैरासुभावती9839550833
राम नगरघोषणदेवेन्द्र कुमारी9919136539
राम नगरपरसाकुतुबराधिका देवी9839659525
राम नगरबरगदवा प्रताप नरायन सिंह9839467263
राम नगरमझारीबाजारहसमत9839584084
राम नगरगदापुर चकनूर मोहम्मद9161903229
राम नगरटडौठीसुन्दर9450576613
राम नगरनकथरऊषा देवी9839821834
राम नगरबांकेचोरमनिराम9721265309
राम नगरपिरैलागरीबरसीद इहमद9721377215
राम नगरबेलगडीसन्तराम9839235646
राम नगरखाजेपुरकमलावती9838669044
राम नगरजोगियापाठकइन्द्रावती9984584218
राम नगरपरसा खुर्द बुजुर्ग उर्फ दरियापुरजंगलसाऊ प्रसाद9838604940
राम नगरभैसहिया ख्ुार्द बुजुर्गजानकी देवी9918051758
राम नगरमैलानी साहेब वाजिदराजकुमार9919483830
राम नगर शेखापुर चकदो0मु0मंजू9838148570
राम नगरजगदीशपुर नौगढवासुशीला देवी
राम नगरजमोहनारविन्द्र9792022793
राम नगरधवायसीताराम9839838126
राम नगरबैदौलाफेकू9670526812
राम नगरबनटिकरामनोज कुमारी9984685344
राम नगरभानपुरनिजामुददीन9839503433
राम नगरसिसवा बुजुर्गअवधराजी9838556075
राम नगरतुरकौलिया उर्फ करमहियाचन्द्रकेत9838824670
राम नगरतेनुआ असनहराकन्हाई9919778903
राम नगरपटखौलीबालेश्वर9839823739
राम नगरपरसाशिवराजसूरज9838781224
राम नगरबड़ोखरसुनीता9648220421
राम नगरभीवापारओमप्रकाश9918067719
राम नगरमनौढी शेषराम9554081311
राम नगरलोढवाराम उजागिर9838507600

Leave a Reply

Your email address will not be published.